Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thứ Năm, 09/11/2023, 16:43 [GMT+7]
    Sáng 9/11/2023, Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (07/11/1948 - 07/11/2023). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu tại buổi Lễ. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.
 
    Dự Lễ Kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên là Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và Hà Nội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ…
 
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ Kỷ niệm
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ Kỷ niệm
    Ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, qua các thời kỳ của cách mạng, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Đảng bộ Khối đã trải qua 5 lần tách, nhập, hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại có quy mô lớn và số lượng đảng viên đông, phân bố rộng khắp ở cả trong và ngoài nước. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 61 đảng bộ trực thuộc, với 78.617 đảng viên. Trong giai đoạn này, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 
    Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai lần được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Chặng đường đó đã hình thành nên những giá trị truyền thống tốt đẹp, tạo động lực để viết tiếp những trang sử vẻ vang mới với phương châm “dân chủ - đoàn kết - trí tuệ - đổi mới và phát triển”…
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày diễn văn tại Lễ Kỷ niệm
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày diễn văn tại Lễ Kỷ niệm
    Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng và biểu dương những thành tựu Đảng bộ Khối đã đạt được trong suốt 75 năm qua. Đồng thời, khẳng định, những nỗ lực không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối đã góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
    Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đảng bộ Khối là đảng bộ lớn, tập trung đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương với đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ cao, kinh nghiệm dày dặn. Nhiều đảng viên là chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối góp phần quan trọng trong quyết định chủ trương, đường lối chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. thời gian tới và phát huy truyền thống 75 năm qua.
 
Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Kỷ niệm
Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Kỷ niệm
    Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, Đảng bộ Khối nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, cán bộ và đảng viên. Chú trọng triển khai nghiêm, gương mẫu, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ XIII như Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
 
    Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết đại hội các đảng bộ. Quá trình đó phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng; quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí, vai trò là tổ chức đảng của các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị ở Trung ương; cần quan tâm củng cố, kiện toàn Đảng ủy, các cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Bí thư cấp ủy phải là người có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, hiểu biết sâu công tác Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, gương mẫu, có uy tín trong cán bộ, đảng viên, cơ quan, tổ chức. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, đảng viên của Đảng bộ Khối chấp hành tốt nhất chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với cơ quan Trung ương. Đảng bộ Khối phải có tỷ lệ đảng viên cao để bảo đảm nhiệm vụ chính trị. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đảm bảo nghị quyết, chủ trương của Đảng được thực hiện có hiệu quả trong từng cơ quan, tổ chức.
 
    Thường trực Ban Bí thư cho rằng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối phải nêu cao trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tạo được sự lan tỏa tích cực trong các đảng bộ, chi bộ, trong cán bộ, đảng viên. Với truyền thống vẻ vang đã xây dựng trong 75 năm qua, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, góp phần quan trọng cho các mục tiêu phát triển đất nước, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Đặng Phước
.