Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Cộng hòa Nicaragua

Thứ Ba, 07/11/2023, 10:35 [GMT+7]
Đồng chí Phan Đình Trạc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nicaragua, Gustavo Porras Cortés
Đồng chí Phan Đình Trạc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nicaragua, Gustavo Porras Cortés
Đồng chí Phan Đình Trạc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nicaragua, Gustavo Porras Cortés
Đồng chí Phan Đình Trạc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nicaragua, Gustavo Porras Cortés
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng Chủ tịch Quốc hội Nicaragua, Gustavo Porras Cortés Cuốn sách
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng Chủ tịch Quốc hội Nicaragua, Gustavo Porras Cortés Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đồng chí Phan Đình Trạc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua, Denis Moncada và làm việc với lãnh đạo mộ số bộ, ngành của Chính phủ Nicaragua
Đồng chí Phan Đình Trạc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua, Denis Moncada và làm việc với lãnh đạo một số bộ, ngành của Chính phủ Nicaragua
Đồng chí Laureano Ortega, Cố vấn của Tổng thống Nicaragua về xúc tiến đầu tư thương mại và hợp tác quốc tế đón đồng chí Phan Đình Trạc
Đồng chí Laureano Ortega, Cố vấn của Tổng thống Nicaragua về xúc tiến đầu tư thương mại và hợp tác quốc tế đón đồng chí Phan Đình Trạc
Đồng chí Phan Đình Trạc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng FSLN
Đồng chí Phan Đình Trạc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN)
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng sách cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng FSLN
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng sách cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng FSLN
Đồng chí Phan Đình Trạc trả lời phỏng vấn truyền thông Nicaragua
Đồng chí Phan Đình Trạc trả lời phỏng vấn truyền thông Nicaragua

P.V

.