Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 14/11/2023, 07:56 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh họp Phiên thứ 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, hoạt động tích cực, hiệu quả của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Trong đó, đã phối hợp cùng các cơ quan tố tụng cấp thành phố và các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm 2 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức thành công Hội thảo khoa học về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Cùng với đó, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định số 1629-QĐ/TU ngày 26/10/2023 về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng đầy đủ các quy chế, quy định, quy trình trong tổ chức, hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và là hình thức khuyến khích, động viên người dân đồng hành trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, đã tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách; tham mưu thành lập và triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, triển khai công tác kiểm tra, giám sát bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, đến nay, đã giải quyết được hầu hết các hồ sơ giám định, định giá còn tồn đọng theo kết luận của Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhiều vụ án dân sự, kinh doanh thương mại liên quan tài sản công tồn đọng, kéo dài đã được khẩn trương giải quyết, góp phần thu hồi nhiều mặt bằng bị chiếm dụng, sử dụng trái phép cho Nhà nước.
 
    Đánh giá cao công tác thông tin trên báo chí thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu Ban Chỉ đạo cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí đối với các vụ việc dư luận quan tâm, không để bị động, bất ngờ; đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả Quy định 1629-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan báo chí thành phố nhanh chóng mở các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để thông tin kịp thời, nhanh chóng đến người dân, góp phần chủ động định hướng dư luận xã hội; nâng cao chất lượng công tác truyền thông phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực theo quy định, nhất là một số nội dung đã được kết luận tại các phiên họp, cuộc họp. Cùng với đó, là tăng cường công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thống nhất quan điểm, chủ trương xử lý các vụ án vụ việc; kết thúc các đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; khẩn trương hoàn tất 2 Đề án trong Quý IV/2023 nhằm góp phần triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đưa Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về “chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung khi có rủi ro trong thi hành công vụ” đi vào thực tiễn, nhằm xây dựng cơ chế về mặt pháp lý, tạo động lực, niềm tin để cán bộ các cấp, các ngành sẵn sàng tiếp thu những cái mới, tiến bộ trong nhận thức và hành động, lan tỏa mạnh mẽ, đẩy mạnh phong trào đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; thiết lập cơ chế bảo vệ, phát huy thế mạnh và ngăn ngừa sai phạm của cán bộ; mục tiêu hạn chế tối đa sai phạm, tạo sự yên tâm, động viên cán bộ trong công tác.
 
    Cũng tại Phiên họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất hướng xử lý đối với 4 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo và đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo đối với 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, tiêu cực đã được kết thúc xử lý theo quy định của pháp luật. 
                                                                                                   P.V
.