Đồng Nai: Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật nhằm ngăn ngừa tham nhũng, lợi ích nhóm

Thứ Ba, 12/09/2023, 06:30 [GMT+7]
    Triển khai Nghị quyết số 126/NQ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.
 
    Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, phát hiện ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh cần chủ động báo cáo, xin ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng theo quy định tại các văn bản của Đảng về những chính sách quan trọng, những định hướng lớn trong dự thảo văn bản liên quan đến những nội dung trong văn bản này.
 
Hội nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai
Hội nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai
    Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật; đồng thời, rèn luyện cho đội ngũ này nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị chi phối bởi các hành vi không lành mạnh nhằm cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, làm sai lệch chủ trương chính sách, nội dung văn bản quy phạm pháp luật.
 
    Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh cũng cần ưu tiên, bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. UBND tỉnh cũng yêu cầu, trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp, nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.
P.V
.