Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận

Thứ Tư, 30/08/2023, 18:21 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Cuộc họp để cho ý kiến xử lý vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh và lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh có liên quan chỉ đạo xử lý vụ việc, vụ án.
 
    Sau khi nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận: Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan và các ngành chức năng có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đạt một số kết quả nhất định. Đã xét xử sơ thẩm 01/07 vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh. Hiện nay, đang tiếp tục giải quyết 02 vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 06 vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận Cuộc họp
Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận Cuộc họp
    Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ xử lý một số vụ việc, vụ án còn chậm, kéo dài phải tạm đình chỉ điều tra, xác minh để chờ kết luận giám định, định giá tài sản, chờ ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo của ngành tố tụng Trung ương. Do đó, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng định giá theo vụ việc khẩn trương kết luận định giá tài sản đối với vụ việc mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trưng cầu; chỉ đạo các cấp ủy rà soát việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên có liên quan trong vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức phải đảm bảo tương xứng với kỷ luật Đảng... 
 
    Thường trực Ban Chỉ đạo giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh có văn bản kiến nghị Bộ, ngành có liên quan sớm có kết luận giám định đối với 02 vụ việc, vụ án đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh trưng cầu.
Ngô Minh Quốc Cường
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận)
.