Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình

Thứ Sáu, 25/08/2023, 17:28 [GMT+7]
    Ngày 24/8, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về: (1) Báo cáo kết quả theo dõi, chỉ đạo giải quyết 4 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo từ sau cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh kỳ tháng 7/2023; (2) Báo cáo tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh nội dung giám sát các cuộc thanh tra, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, ngành, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.
 
    Theo Báo cáo tại Cuộc họp, từ sau cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh kỳ tháng 7/2023, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện việc điều tra, xem xét, xử lý vụ án, vụ việc. Các cấp ủy, chính quyền đã tích cực chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh sau cuộc họp kỳ tháng 7/2023. Do đó các vụ án, vụ việc đều có kết quả mới so với kỳ họp trước. 
 
Toàn cảnh Cuộc họp
Toàn cảnh Cuộc họp
    Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tháng 7/2023; tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung, yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý sai phạm theo quy định.
 
    Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã thảo luận về các nội dung trong Kế hoạch giám sát các cuộc thanh tra, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, ngành, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. Mục đích của Kế hoạch là triển khai thực hiện kịp thời chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh đối với các cuộc thanh tra, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, ngành, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Giám sát các cuộc thanh tra để xem xét, đánh giá tình hình, kết quả phát hiện, xử lý sai phạm phát hiện qua thanh tra, nhất là các sai phạm có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thanh tra và việc khắc phục những sai phạm, hạn chế, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra. Giám sát thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ nhằm xem xét việc lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm toán.
 
    Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu việc giám sát các cuộc thanh tra, thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, ngành, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 phải được tiến hành nghiêm túc, đúng Quy định số 01-QĐ/BCĐ, ngày 28/7/2023 của Ban Chỉ đạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và không làm cản trở đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung giám sát các cuộc thanh tra đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của kiểm toán đang trong quá trình triển khai, thực hiện.
                                                                                          Hồng Minh
                                                                          (Ban Nội chính Trung ương)
.