Ban Nội chính Trung ương: Triển khai Kế hoạch kiểm tra tại Thành phố Hà Nội

Thứ Năm, 07/09/2023, 20:16 [GMT+7]
    Ngày 07/9, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019  của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QÐi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020  của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Qua kiểm tra để đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định. Qua đó, kiến nghị chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân và bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với tổ chức, hoạt động của luật sư.
 
    Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại 07 đơn vị trực thuộc thành phố: Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Nội chính Thành ủy, Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm; Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm; Đoàn Luật sư Hà Nội.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cơ quan có liên quan trên cơ sở yêu cầu của Đoàn kiểm tra, ý kiến các thành viên, tổng hợp báo cáo phục vụ cho hoạt động của Đoàn. Báo cáo tự kiểm tra phải thẳng thắn chỉ rõ và chính từ tồn tại, hạn chế và từ đó làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị.
 
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra phát huy tinh thần trách nhiệm, nội dung báo cáo cũng như kết luận của Đoàn kiểm tra cần sát thực, làm rõ, sâu sắc, có số liệu dẫn chứng mang tính thuyết phục trong từng nhận định, đánh giá. Việc kiểm tra không ảnh hưởng nhiều đến quá trình làm việc của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.
                                                                                       P.V
.