Nâng cao công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế

Thứ Sáu, 08/09/2023, 07:12 [GMT+7]
    Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế khu vực miền Nam. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, công tác phát hiện và xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ kinh tế đã có những đóng góp tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó tạo hiệu ứng tích cực, tạo sự đồng tình trong dư luận, giúp củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật nói chung và ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong hoạt động công tố; chủ động phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử hiệu quả nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế được tổ chức nhằm đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ trong thời gian qua, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
 
    Các ý kiến tham luận tại Hội nghị tập trung chỉ ra vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn công tác, cũng như chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp nhiều giải pháp để giúp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế trong ngành Kiểm sát nhân dân.
 
    Hội nghị cũng đã quán triệt các chuyên đề: Quán triệt một số nội dung trong Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 04-HĐ/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Giải đáp vướng mắc về nhận thức, lý luận và áp dụng pháp luật trong công tác giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế và Quy định của ngành Kiểm sát nhân dân về thỉnh thị, trả lời thỉnh thị.
                                                                                                P.V
.