Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi

Thứ Ba, 29/08/2023, 15:54 [GMT+7]
    Sáng 28/8, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi chủ trì Cuộc họp lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo. Theo báo cáo tại Cuộc họp, từ sau Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo và cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo lần thứ 7 đến nay, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho chủ trương danh mục vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và giao Ban Chỉ đạo giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Hướng dẫn ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xây dựng, ban hành Quy định về tiêu chí, quy trình lựa chọn, thông tin báo cáo vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ cấp huyện theo dõi, chỉ đạo. Công tác kiểm tra của các Thành viên Ban Chỉ đạo có 04 đồng chí đã thành lập Tổ công tác, xây dựng đề cương yêu cầu báo cáo và tiến hành kiểm tra thường xuyên công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 08 địa phương, cơ quan, đơn vị. Báo cáo kết quả kiểm tra của các Thành viên Ban Chỉ đạo để ký ban hành và báo cáo Ban Chỉ đạo theo quy định.
 
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Cuộc họp
    Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nội dung trong Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tỉnh lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và đề xuất nội dung cần lãnh đạo, chỉ đạo.
 
    Phát biểu tại Cuộc họp, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thống nhất với nội dung báo cáo về kết quả hoạt động và những nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo. Đồng chí yêu cầu, hoàn thiện báo cáo trình Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 5; Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo đảm bảo về yêu cầu, tiến độ đề ra.
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.