Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định

Thứ Tư, 21/06/2023, 19:56 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định (Ban Chỉ đạo) vừa tổ chức Phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023; cho ý kiến đối một số vụ án tham nhũng, tiêu cực.
 
    Theo báo cáo tại Phiên họp, 6 tháng năm 2023 công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả; đã triển khai thực hiện kịp thời đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đã tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản... Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với hàng trăm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, khai trừ. Các cơ quan bảo vệ pháp luật tập trung điều tra, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo...; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; hoạt động của Ban Chỉ đạo từng bước ổn định, hiệu quả, thực hiện đúng quy định, kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Tại Phiên họp, các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh báo cáo tình hình, tiến độ, những khó khăn, vướng mắc cũng như đưa ra phương hướng tiếp tục xử lý các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đồng thời tiếp tục đề xuất đưa 02 vụ án, 01 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo. 
 
    Cũng tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Quy định về chế độ thông tin báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và một số văn bản liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023.
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội. 
 
    Các cơ quan chức năng thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách, đẩy mạnh thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp tư pháp...; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng nhiều hình thức. 
 
    Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
Đoàn Thị Trung Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định)
.