Nghệ An: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023

Chủ Nhật, 02/04/2023, 06:22 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm, chú trọng. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện thường xuyên. Việc xử lý tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm, đúng người, đúng tội, đúng quy định của của pháp luật; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội và củng cố lòng tin của Nhân dân.
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023
    Các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực  trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó, chú trọng đến thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn và chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn. 
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 172 lượt công chức, viên chức. 
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ tại đơn vị mình; công tác thanh tra, kiểm toán và phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra được tăng cường. Toàn ngành thanh tra triển khai 121 cuộc thanh tra hành chính, qua thanh tra phát hiện sai phạm 6.986 triệu đồng và 1.059 m2 đất ( trong đó kiến nghị thu hồi 5.879. triệu đồng, kiến nghị giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và kiến nghị khác 1.107 triệu đồng và 1.059 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 17 tổ chức và 86 cá nhân có sai phạm). Thực hiện 36 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành và đã kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 5 tổ chức, 38 cá nhân có sai phạm. Thực hiện 161 cuộc thanh tra chuyên ngành; qua thanh tra phát hiện 388 tổ chức, cá nhân có vi phạm, ban hành 401 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 1.952 triệu đồng.
 
    Trong quý I, cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 14 vụ/38 bị can. Viện kiểm sát 2 cấp thụ lý, giải quyết 03 vụ/09 bị can. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý sơ thẩm 8 vụ/30 bị cáo; đã xét xử 02 vụ/06 bị cáo.
                                                   Lê Thị Thủy
                                                               (Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.