Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kiên Giang

Thứ Sáu, 24/02/2023, 13:47 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức phiên họp thứ ba dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất đánh giá, năm 2022, ngành Thanh tra của tỉnh Kiên Giang tăng cường thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý có hình thức kỷ luật hành chính 9 cán bộ, công chức; phát hiện 6 vụ có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực quản lý tài chính, đã chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Tiên hành thanh tra, kiểm tra các vụ việc theo kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Theo đó, đã kiểm tra và ban hành kết luận về việc điều chỉnh một phần nội dung kết luận thanh tra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Hà Tiên. Qua đó, kiểm điểm và xử lý theo quy định 2 tập thể, 5 cá nhân, thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 238,5 triệu đồng. Qua công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo đã xem xét xử lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật 11 đảng viên vi phạm.
 
Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
    Cơ quan điều tra thụ lý, đã khởi tố 5 vụ, 5 bị can; kết thúc điều tra, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang truy tố 2 vụ, 2 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang truy tố 3 vụ, 3 bị can. Tòa án hai cấp trong tỉnh thụ lý, giải quyết 3 vụ, 3 bị cáo. Số tiền phải thu hồi 15,07 tỷ đồng, trong đó số tiền sai phạm về tham nhũng 14,74 tỷ đồng, sai phạm khác 1,33 tỷ đồng; đã thu hồi 5,59 tỷ đồng.
 
    Sau 6 tháng được thành lập, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với các ngành tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Trung ương về tình hình, kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp thứ 21, thứ 22 của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo tiến độ xử lý vụ việc sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á, hướng xử lý tiếp theo là cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, phát hiện đến đâu, chỉ đạo xử lý đến đó, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.
 
     Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo, các đồng chí Phó Ban Chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của các phiên họp Ban Chỉ đạo và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Giao Cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang theo dõi chỉ đạo; xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; kiên quyết khắc phục tình trạng sợ không dám làm, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                                                          Nguyễn Hiên
.