Kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Đồng Tháp

Thứ Năm, 23/03/2023, 19:49 [GMT+7]
    Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), ngày 22/3/2023, Đoàn công tác do đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp để kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Làm việc với Đoàn, về phía Tỉnh ủy Đồng Tháp có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được một số kết quả quan trọng, từng bước gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến tích cực.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; chú trọng phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tập trung khắc phục những bất cập về công tác cán bộ. 
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện, đầy đủ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; thực hiện cải cách hành chính; đổi mới công nghệ trong quản lý. 
 
Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC phát biểu tại buổi làm việc
    Ngành Thanh tra tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều có gắng, tích cực điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật. 
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy, cơ sở đảng chưa quan tâm sâu sát đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn hạn chế; công tác tự kiểm tra hiệu quả chưa cao, nhất là khu vực ngoài Nhà nước.
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Đồng Tháp thời gian qua. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng đoàn công tác đề nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản, chỉ đạo, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
                                                                          Hoàng Hà
                                                             (Ban Nội chính Trung ương)
.