Đồng Nai: Tăng cường tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án thuộc lĩnh vực tín dụng ngân hàng

Thứ Năm, 23/03/2023, 19:44 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai vừa tổ chức Lễ ký kết “Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai trong công tác phòng ngừa tham nhũng và tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án thuộc lĩnh vực tín dụng ngân hàng”.
 
    Dự và chủ trì buổi Lễ có các đồng chí: Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Tạ Thành Long, Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai; cùng dự có cán bộ, công chức của hai cơ quan.
 
Toàn cảnh Lễ ký kết
Toàn cảnh Lễ ký kết
    Những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai và Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là việc tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý tình hình các Quỹ tín dụng nhân dân đang được kiểm soát trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Để tiếp tục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong thực tiễn, đồng thời nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa hai cơ quan. Tại buổi Lễ, lãnh đạo hai cơ quan đã thảo luận, đánh giá một số vấn đề nổi lên liên quan đến lĩnh vực tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh và ký kết “Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác phòng ngừa tham nhũng và tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án thuộc lĩnh vực tín dụng ngân hàng”.
 
Đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Tạ Thành Long, Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai chủ trì Lễ ký kết
Đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Tạ Thành Long, Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai chủ trì Lễ ký kết
    Theo đó, Quy chế phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan và những quy định pháp luật có liên quan, nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, chủ động và trách nhiệm trong công tác phòng ngừa tham nhũng và tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án thuộc lĩnh vực tín dụng ngân hàng; góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. 
                                                                        Hoàng Thủy
                                                        (Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai)
.