Hòa Bình: Thu hồi tài sản bị thất thoát do tham nhũng, kinh tế

Thứ Năm, 23/02/2023, 07:39 [GMT+7]
    Thời gian qua, Hòa Bình đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng và mang tính lâu dài. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng cũng như các quy định liên quan đến thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Mặt khác, không ngừng đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động của đảng viên, công chức, viên chức về phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
Phiên họp thứ Hai, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
Phiên họp thứ Hai, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
    Lãnh đạo Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan tư pháp của tỉnh tiếp tục thực hiện các văn bản, quy chế liên ngành trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm. phối hợp Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các cơ quan tư pháp và các ngành có liên quan trong công tác giám định, định giá tài sản đối với các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; về xử lý tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, tài sản do vi phạm pháp luật mà có ngay từ giai đoạn điều tra, tránh tình trạng thất thoát, lãng phí, hư hỏng, giảm giá trị tài sản. Kịp thời phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế đẩy mạnh phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các vụ án về kinh tế, tham nhũng; chủ động phối hợp theo tố tụng giữa Cơ quan điều tra với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong giải quyết các vụ án; đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và tiến độ điều tra.
 
    Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã lãnh đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra theo chuyên đề hoặc đột xuất nhằm phát hiện tồn tại, thiếu sót, chấn chỉnh nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, kinh tế, nhất là việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xác minh, điều tra các vụ án, vụ việc đối với Cơ quan điều tra. Tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề, chuyên án, vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế để đánh giá, rút kinh nghiệm. Nhờ đó đến nay, đã có 28 vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã được điều tra/truy tố/xét xử, với tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt là 13.948.129.000 đồng, đã thu hồi được 13.038.200.000 đồng, đạt tỷ lệ 93,48%.
 
    Theo báo cáo, trong giai đoạn từ từ 02/6/2021 đến 31/12/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thi hành án 11 vụ án hình sự về tham nhũng;thi hành về tiền đạt 604.513.000 đồng; thi hành án 04 vụ án hình sự về kinh tế; 1.248.000.000 đồng.
 
    Với những kết quả đã đạt được, Hòa Bình đã tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt để các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, giải quyết các vụ án về kinh tế, tham nhũng cũng như thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về kinh tế, tham nhũng; tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng.
Nguyễn Mạnh Khương
(Ban Dân vận Tỉnh ủy Hòa Bình)
.