Điện Biên: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Chủ Nhật, 23/10/2022, 07:29 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh đã tập trung thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng.
 
    Theo đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp. Việc công khai, minh bạch được chỉ đạo thực hiện gắn với cải cách thủ tục hành chính, tập trung công khai ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, như: Đầu tư, mua sắm công, tài chính và ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên, y tế, giáo dục và việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ; tăng cường phân cấp quản lý cho các cấp, các ngành; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp. Nội dung, hình thức, thời hạn công khai, minh bạch theo quy định pháp luật được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo việc sử dụng tài chính công, tài sản công, đầu tư công và các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước có hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát.
 
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo kết quả họp thường trực Ban Chỉ đạo tháng 9/2022
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo kết quả họp thường trực Ban Chỉ đạo tháng 9/2022
    Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực hiện các quy định về công khai, minh bạch đối với 12 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua kiểm tra chưa phát hiện đơn vị vi phạm các quy định. Thông qua việc công khai, các tổ chức, cá nhân có thể giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó kịp thời kiến nghị, phản ánh những hành vi vi phạm theo quy định.
 
    Việc xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã kịp thời cụ thể hóa các quy định của Nhà nước, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị gắn với thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong 9 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai 31 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định. Qua đó đã phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sơ hở, yếu kém; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có vi phạm; thu hồi những khoản chi sai định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định. Thực hiện luân chuyển vị trí công tác đối với 140 cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng.
 
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc sai phạm, tham nhũng được tập trung chỉ đạo nghiêm minh. Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 4 vụ án, 5 bị can (1 vụ án, 2 bị can về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; 1 vụ, 1 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”; 2 vụ 2 bị can về tội “Tham ô tài sản”). Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện hơn 2,9 tỷ đồng; thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp tư pháp hơn 2,9 tỷ đồng.
                                                                                         Mai Loan
.