Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022

Thứ Sáu, 21/10/2022, 21:58 [GMT+7]
    Tối 21/10/2022, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. 
 
    Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan và tác giả, tập thể đoạt giải.
 
Quang cảnh buổi Lễ
Quang cảnh buổi Lễ
    
    Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Cuộc thi được phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc. Hưởng ứng Cuộc thi, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã phát động trong Khối và nhận được hơn 1.000 bài dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn ra 32 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở hai thể loại Tạp chí và Báo, mỗi thể loại có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng tặng Bằng khen cho 15 đảng bộ trực thuộc đã có thành tích tổ chức tốt Cuộc thi. Ban Nội chính Trung ương đoạt giải Ba ở thể loại Báo với tác phẩm "Lấp khoảng trống, không để sự thật bị xuyên tạc" của tác giả Cù Tất Dũng.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi Lễ
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
phát biểu tại buổi Lễ
    
    Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao, Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương đã hưởng ứng tham gia Cuộc thi chủ động, sáng tạo và hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh, cần phải đăng tải, tuyên truyền kịp thời các tác phẩm để lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng các bài viết chính luận trên báo, tạp chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”... Thời gian tới, đồng chí đề nghị, tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp nội dung các quy định và hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; các cấp ủy chủ động, thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội, tập trung xử lý các vấn đề tư tưởng mới phát sinh ngay từ chi bộ. Kịp thời nắm vững âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị...
 
Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương trao giải Nhất cho cá nhân, tập thể đoạt giải
Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương trao giải Nhất
cho cá nhân, tập thể đoạt giải
    
    Đây là năm thứ hai, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc.
 
    Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
 
Các đồng chí: Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao giải Ba cho cá nhân, tập thể đoạt giải
Các đồng chí: Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao giải Ba
cho cá nhân, tập thể đoạt giải
    
    Hoạt động tổ chức trao giải là sự khen thưởng, biểu dương, khích lệ, động viên kịp thời các tác giả và tập thể đọat giải; góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương nói riêng và trong toàn quốc nói chung.
Đặng Phước
.