Hội nghị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Thứ Ba, 20/09/2022, 14:26 [GMT+7]
    Sáng 20/9/2022, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 4 chủ trì Hội nghị công bố dự  thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiện tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. 
 
    Tham gia Đoàn Kiểm tra có các đồng chí thuộc: Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Quốc hội.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Làm việc với Đoàn Kiểm tra có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn Kiểm tra số 4 công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ và một số cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, thời gian qua, Ban Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), trong đó có công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; đã tổ chức 07 hội nghị phổ biên, quán triệt các văn bản của Trung ương liên quan đến  công tác PCTN, TC và công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc cho khoảng 4.461 lượt đại biểu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và cơ quan khối nội chính, tư pháp tham dự; công tác phòng, chống tội phạm nói chung, công tác phát hiện điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế tiêu cực nói riêng được chú trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá" trong nội bộ…
 
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 4 phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 4 phát biểu kết luận Hội nghị
    Lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các hành vi, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc hoặc kéo dài trên địa bàn, tạo tiền đề, kinh nghiệm và hiệu ứng lan tỏa trong công tác phòng, chống tội phạm; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác kiểm tra, thanh tra đúng quy định, qua đó phát hiện được một số vụ có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. 
 
    Việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước được chú trọng, trong những năm gần đây, kết quả công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm qua công tác này có chuyển biến tích cực. Công tác phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao, xử lý tố giác tội phạm tham nhũng, kinh tế được quan tâm, nhiều vụ án khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định. Toàn ngành thanh tra tỉnh đã triển khai 12.962 cuộc thanh tra (thanh tra hành chính 1.823 cuộc; thanh tra chuyên ngành 11.139 cuộc), kết luận 16 vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, chuyển cơ quan điều tra; đã khởi tố 08 vụ/24 bị can; thành lập 07 đoàn kiểm tra, rà soát 2.191 cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội ở địa phương qua đó chuyển cơ quan điều tra 08 vụ…
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện cơ bản đúng quy định đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm cơ bản thường xuyên, chặt chẽ.
 
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Hội nghị
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm và tội phạm. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong xử lý vụ việc, vụ án cụ thể, bảo đảm thực chất, có hiệu quả và đúng quy định.
 
    Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC cơ bản thực hiện nghiêm túc, nhưng riêng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực tiến hành chưa nhiều, thiếu thường xuyên; trong kỳ kiểm tra, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa ban hành nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố…
 
    Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo, đồng thời, phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Báo cáo.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn Kiểm tra số 4 công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn Kiểm tra số 4 công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 4 ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Đắk Lắk trong thời gia qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trong tình hình mới.
 
    Tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác PCTN, TC; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.
 
    Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác PCTN, TC đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
    Chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực kết quả thực hiện theo quy định.
 
    Đối với địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng như buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm dẫn đến việc khai thác rừng trái phép, để mất diện tích rừng tự nhiên được giao quản lý, đất rừng bị lấn chiếm gây thất thoát tài sản Nhà nước; việc bán, giao đất rừng trái pháp luật; các dự án để mất rừng tự nhiên; lấn chiếm sử dụng trái phép; vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp; các sai phạm về quản lý tài chính, xây dựng cơ bản, đấu thầu… để kịp thời chuyển giao, xử lý nghiêm minh các cá nhân, tập thể sai phạm, đồng thời có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trên địa bàn.
 
    Tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Về các ý kiến, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cùng các đại biểu, Bộ trưởng Tô Lâm giao Thường trực đoàn kiểm tra số 4 tiếp tục nghiên cứu thêm để hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo kế hoạch.
Đặng Phước
.