Đắk Lắk: Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Ba, 10/05/2022, 06:52 [GMT+7]
    Từ năm 2016-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cấp, các ngành, đơn vị trên địa bàn đã thực hiện tiết kiệm hiệu quả ngân sách Nhà nước, góp phần tạo thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hạn chế tình trạng lãng phí tài sản của Nhà nước.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã quản lý, điều hành chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, đúng quy định, chống lãng phí, đáp ứng được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với khả năng thu ngân sách, triệt để tiết kiệm chi. Hoạt động thu, chi ngân sách cơ bản bám sát dự toán, đúng chế độ, chính sách của Nhà nước, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Công tác phân bổ và giao dự toán ngân sách hằng năm của tỉnh đã đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Công tác đấu thầu, quản lý tài sản, thực hiện tiêu chuẩn, định mức tài sản cơ bản đảm bảo các quy định. Tài nguyên, đất đai từng bước được quản lý, khai thác, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần chống thất thoát, lãng phí.
 
    Quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn được thực hiện phù hợp với nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình, dự án và theo quy định hiện hành. 
 
    Toàn tỉnh đã tiến hành 7.515 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại 36.243 đơn vị, hoàn thành 7.266 cuộc. Qua đó, phát hiện 9.788 đơn vị có vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổng giá trị tiền, tài sản bị lãng phí, sử dụng sai chế độ hơn 300,4 tỷ đồng, đã xử lý, thu hồi gần 119 tỷ đồng.
                                                                                            Văn Hiếu
.