Bắc Kạn: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 21/04/2022, 06:16 [GMT+7]
    Quý I/2022, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; chỉ đạo rà soát, thanh tra, kiểm tra việc mua Kít test xét nghiệm Covid - 19 của Công ty Việt Á trên địa bàn tỉnh.
 
Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại huyện Chợ Đồn (tháng 3/2022)
Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại huyện Chợ Đồn (tháng 3/2022)
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; kiểm tra cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực; quan tâm chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát 40 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản  lý sử dụng đất đai và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.
 
    Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đã tổ chức được 36 lớp, hội nghị tuyên truyền có nội dụng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho 588 lượt người. Các cơ quan truyền thông của tỉnh và mạng lưới phát thanh, truyền hình cơ sở cũng tăng cường thông tin, phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, phát huy vai trò giám sát, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
 
    Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, các chế độ định mức, tiêu chuẩn theo quy định; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện các quy định của tỉnh về chế độ, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với người đứng đầu  cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng biết và giám sát việc thực hiện.
 
    Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch được Tỉnh ủy và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra 23 tổ chức, đơn vị về việc thực hiện công khai, minh bạch, 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử. Qua đó, việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đã có những chuyển biến tích cực.
 
    Toàn ngành Thanh tra đã thực hiện 202 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư mua sắm tài sản công; đất đai, tài nguyên; việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đối với 04 kết luận thanh tra. Qua đôn đốc đã thu hồi 255,4 triệu đồng.
 
    Trong quý I/2022, các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết 5 vụ án tham nhũng, kinh tế, gồm: Vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Lâm trường Bạch Thông; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngân Sơn; vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Ba Bể và vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trường Tiểu học Quân Hà.
Tuệ Minh
.