Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 12/01/2022, 06:45 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy. Thành ủy, Ban Chỉ đạo chương trình đã quán triệt, triển khai việc thực hiện đến các cấp ủy, các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Ban Chỉ đạo đã phân công từng thành viên Ban Chỉ đạo chủ trì xây dựng 15 chuyên đề trên các lĩnh vực, thể hiện quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ của Thành ủy trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Cùng với đó, Ban Chỉ đạo cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động.
 
    Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 
    Ban Chỉ đạo đã thành lập 2 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra 12 đơn vị, địa phương; tiến hành khảo sát, đánh giá thực hiện Đề án số 56-ĐA/BCĐ, ngày 25/11/2019, của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về "Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội" đối với 7 đơn vị nhằm tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử đã phối hợp liên ngành giải quyết tốt các vụ án, nhất là đã đưa ra xét xử 7/9 vụ án do Trung ương phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố giữ quyền công tố, Tòa án nhân dân thành phố xét xử sơ thẩm; tập trung giải quyết 1/7 vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo; 3/8 vụ án, vụ việc giao Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo đã đạt được trong năm 2021. Qua đó, đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân Thủ đô trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đã được thành phố ban hành về cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp trên địa bàn thành phố; kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với một số dự án trọng điểm thuộc thành phố.
 
    Giao Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình, Ban Thường vụ Thành ủy tổng hợp báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TƯ, ngày 10/1/2019, của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TƯ, ngày 3/1/2014, của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”.
                                                                                   Hải Hà
.