Quảng Ninh: Triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022

Thứ Hai, 10/01/2022, 06:41 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt và tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, ban hành Nghị quyết về công tác quân sự quốc phòng địa phương và công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cả nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huy động tối đa lực lượng, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; ngăn ngừa xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu dọc tuyến biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, triển khai có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng có trọng tâm, trọng điểm.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh trên tuyến biên giới, biển đảo, an ninh chính trị, kinh tế, thông tin, tôn giáo, dân tộc… đều ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và các vụ việc phức tạp lớn về an ninh trật tự.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021 của tỉnh Quảng Ninh. 
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí  Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục lãnh đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; thực hiện toàn diện, đồng bộ, nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, đặc biệt nghiên cứu, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 15/9/2021.
 
    Triển khai các Nghị quyết của Ban Bí thư về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia trong tình hình mới, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới. Đồng chí đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước.
 
    Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục chủ động hơn trong nắm tình hình, thông tin, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng và các địa phương trong toàn tỉnh; giữ mối liên hệ với các vụ chức năng của Ban Nội chính Trung ương để tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc theo quy định của Đảng, đặc biệt là các vụ án phức tạp được dư luận quan tâm. Mặt khác, triển khai hiệu quả cải cách tư pháp, đổi mới nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm đúng pháp luật, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, hiện đại.
                                                                                                       P.V
.