Bình Định: Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ Bảy, 08/01/2022, 07:12 [GMT+7]
    Theo báo cáo năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các ngành, địa phương đã chỉ đạo tiến hành 66 cuộc thanh tra hành chính và 1.657 lượt kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phát hiện các sai phạm về kinh tế 15.832 triệu đồng và 12.046 m2 đất các loại. Kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 12.808 triệu đồng và 2.724 m2 đất các loại; thu về cho đơn vị 17 triệu đồng; kiến nghị xử lý bằng các hình thức khác (ghi thu, ghi chi, giảm trừ thanh toán, quyết toán...) 3.007 triệu đồng và 9.322 m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý đối với 17 tập thể và 37 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật 01 vụ/03 đối tượng có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng.
 
Hội thảo khoa học “Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bình Định”
Hội thảo khoa học “Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bình Định”
    Thanh tra chuyên ngành đã ban hành 1.378 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 74 tổ chức và 1.304 cá nhân với số tiền 7.298 triệu đồng. Kết quả xử lý sau thanh tra đến nay đã thu hồi thực nộp ngân sách Nhà nước 10.484/12.693 triệu đồng đối với các cuộc thanh tra đã có hiệu lực thi hành, đạt tỷ lệ 82,60% số tiền đã kiến nghị, quyết định thu hồi; về đất đã thu hồi 2.724 m2, đạt tỷ lệ 100%; số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu hồi 7.113/7.298 triệu đồng, đạt tỷ lệ 97,47%. Các cơ quan có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật đối với  03 cá nhân; kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm  đối với 16 tập thể và 26 cá nhân. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 01 vụ/03 bị can để tiến hành điều tra theo luật định.
 
    Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận, chỉ đạo tiến hành kiểm tra, xác minh, giải quyết 40/44 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt tỷ lệ 90,91%). Qua giải quyết tố cáo, đã thu hồi về cho Nhà nước 26 triệu đồng; trả lại cho cá nhân 398 triệu đồng; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 02 vụ có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật.
 
    Công an các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường theo dõi nắm tình hình; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiếp nhận, xác minh tin báo tội phạm, tiến hành khởi tố, điều tra 04 vụ, 6 bị can phạm tội tham nhũng; đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 02 vụ, 02 bị can (đã khởi tố, điều tra 04 vụ tham nhũng; đang tiếp tục điều tra 02 vụ, 04 bị can. Cơ quan thanh tra và cơ quan điều tra qua phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng đã thu hồi về cho Nhà nước số tiền trên 1.209 triệu đồng trong tổng số tiền bị thiệt hại phải thu hồi 1.843 triệu đồng, đạt tỷ lệ 65,60%.
                                                                                            Mạnh Hùng
.