Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước

Thứ Năm, 04/11/2021, 21:00 [GMT+7]
    Chiều 04/11/2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác với Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Vũ Văn Họa, Ủy viên Ban Cán sự, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước chủ trì Hội nghị. 
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước; lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh, thời gian qua, hai cơ quan đã nỗ lực, thực hiện tốt các nội dung đã cam kết trong Quy chế, đảm bảo đúng nội dung, nguyên tắc và phương pháp phối hợp trên tinh thần trách nhiệm cao, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, qua hơn 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp, mỗi cơ quan có thêm nhiều thuận lợi để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoạt động nổi bật là đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách lớn về phòng, chống tham nhũng; đồng thời, phối hợp có hiệu quả trong việc tham mưu cho Ban Chỉ đạoTrung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý tham nhũng… Qua đó, phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, sai phạm kinh tế nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm; kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước nhiều tài sản, tiền, đất đai; góp phần quan trọng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Hai cơ quan đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt các nội dung của Quy chế phối hợp, bảo đảm đúng nguyên tắc, nội dung và phương pháp phối hợp trên tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cơ quan.
 
    Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ, việc phối hợp thực hiện Quy chế có mặt còn hạn chế như: Công tác phối hợp giữa Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy và Kiểm toán Nhà nước khu vực có nơi còn thiếu chặt chẽ, nên đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên…
 
    Thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục phát huy những nội dung phối hợp đã được thực hiện tốt trong thời gian qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp. Hai bên sẽ tập trung phối hợp tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chủ trương, chính sách lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Từ đó,  kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo khắc phục, nhất là những kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; tập trung tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Thành viên Ban Chỉ đạo, nhất là các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, các kết luận, kiến nghị của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước phát biểu khai mạc Hội nghị
    Đồng thời, tăng cường phối hợp trong tham mưu phát hiện và xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc 03 cấp độ (Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo xử lý)…
 
    Hội nghị nhằm đánh giá kết quả phối hợp của hai bên trong thời gian qua trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, đề ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới…
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo hai cơ quan, Quy chế phối hợp của hai cơ quan được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá trong công tác PCTN, tiêu cực; vị thế, uy tín của hai Cơ quan được nâng cao. Thời gian tới, đồng chí lưu ý: (1) Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Nhất là, phối hợp trong phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật, góp phần bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”; (2) Tăng cường phối hợp tham mưu, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Tập trung phối hợp thực hiện hiệu quả cơ chế chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực của Thường trực Ban Chỉ đạo; (3) Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Ban Chỉ đạo và của Kiểm toán Nhà nước. Nhất là, phối hợp chỉ đạo rà soát việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán ở địa phương; (4) Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin giữa hai cơ quan về tham nhũng, tiêu cực. Nhất là, cung cấp, trao đổi thông tin về lĩnh vực, địa bàn có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực, giúp Ban Chỉ đạo, Kiểm toán Nhà nước lựa chọn “đúng và trúng” các vấn đề, lĩnh vực cần kiểm tra, kiểm toán; trao đổi, cung cấp thông tin về các vụ, việc vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu tội phạm qua hoạt động kiểm toán để tham mưu chỉ đạo xử lý theo đúng quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, của đồng chí Tổng Bí thư là rõ đến đâu xử lý đến đó và không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; (5) Phối hợp nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chi đạo và Kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước. Vừa đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục những khâu khó, điểm yếu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (6) Phối hợp trao đổi nghiệp vụ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, cán bộ, công chức liêm chính; kịp thời trao đổi thông tin về những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đảng viên của hai cơ quan để uốn nắn, chấn chỉnh hoặc xử lý kịp thời; (7) Nâng cao hơn nữa tính chủ động và hiệu quả phối hợp giữa cấp vụ, cấp chuyên viên; chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy với Kiểm toán Nhà nước khu vực, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác PCTN, tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Đồng chí yêu cầu, Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Nội chính Trung ương chủ trì phối hợp với Vụ Tổng hợp của Kiểm toán nhà nước bổ sung, hoàn thiện Báo cáo sơ kết, tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung phối hợp và phân công trách nhiệm cụ thể thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữa hai cơ quan trong năm tới và cho cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
    Cũng tại Hội nghị, Ban Nội chính Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước; Vũ Văn Họa, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Đặng Thế Vinh, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Doãn Anh Thơ, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Hà Thị Mỹ Dung, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Vũ Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra; tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho các đồng chí: Vũ Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Kiểm toán nhà nước; Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra, Kiểm toán nhà nước đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán nhà nước.
 
    Kiểm toán Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban; Nguyễn Khắc Minh, quyền vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng; Vũ Việt Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng; trao tặng Bằng khen cho các đồng chí: Nguyễn Khắc Minh, quyền vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng; Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng đã có thành tích trong công tác phối hợp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng của Kiểm toán Nhà nước, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán Nhà nước.
Đặng Phước – Anh Hưng
.