Đắk Lắk: Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thiệt hại do hành vi tham nhũng, sai phạm kinh tế

Thứ Năm, 07/10/2021, 06:53 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch 9003/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 19/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước tập trung thực hiện phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 19/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
Một hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Một hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
    Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp phải cụ thể hóa nội dung, biện pháp thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình đấu tranh phòng chống tham nhũng; áp dụng đầy đủ, kịp thời các biện pháp theo quy định để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thiệt hại do hành vi tham nhũng, sai phạm kinh tế; tăng tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.
                                                                                         Thăng Quyết
.