Quảng Bình: Chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

Chủ Nhật, 05/09/2021, 06:50 [GMT+7]
    Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng là một nội dung quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng. Thời gian qua, Tỉnh ủy Quảng Bình luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa nội dung tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng vào trong nội dung kiểm tra, giám sát năm 2021 của các Đoàn kiểm tra, giám sát do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đoàn giám sát do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì… Thông qua việc kiểm tra, giám sát để đánh giá chất lượng công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị cơ sở; cũng như đánh giá mức độ quan tâm của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo tại các đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay.
 
Chuyên trang phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Chuyên trang phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tích cực, chủ động nghiên cứu viết các tin, bài về lĩnh phòng, chống tham nhũng đăng trên hệ thống phương tiện truyền thông trong và ngoài tỉnh. Chuyên trang phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử Quảng Bình, do Ban Nội chính Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chủ trì về nội dung đăng tải, với 03 chuyên mục, gồm: Hoạt động phòng, chống tham nhũng; Nghiên cứu, trao đổi về công tác phòng, chống tham nhũng và Chuyên mục thông tin chỉ đạo, điều hành về phòng, chống tham nhũng. Các tin, bài do cán bộ Ban Nội chính tỉnh, cộng tác viên viết; các thông tin dẫn nguồn với các nội dung bao quát về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước, đã thu hút và góp phần làm tăng dần số lượt người theo dõi đối với lĩnh vực phòng, chống tham nhũng nói riêng và Cổng thông tin điện tử tỉnh nói chung. Bên cạnh đó, Trang thông tin Nội chính Quảng Bình do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì với các chuyên mục, như: Nội chính; Phòng, chống tham nhũng; Cải cách tư pháp; Tiếp dân; Hiến kế…. cũng đã góp phần đăng tải nhiều tin, bài có chất lượng, đáp ứng kịp thời, thường xuyên việc nắm và tìm hiểu thông tin về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh.
 
    Sở Tư pháp tỉnh, chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh triển khai cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng”; tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành các Công văn về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 7 và tháng 8/2021, trong đó có nội dung PBGDPL về phòng, chống tham nhũng; vận hành Facebook: Phổ biến pháp luật (Quảng Bình) và Fanpage: Phổ biến giáo dục pháp luật - Quảng Bình nhằm đáp ứng việc tiếp cận các thông tin pháp luật trong thời đại 4.0 của Nhân nhân trên địa bàn tỉnh.
 
    Cục Hải quan tỉnh tiến hành việc lựa chọn đơn vị làm mô hình điểm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021; chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc, các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo Công văn số 3640/THCQ-TTKT, ngày 19/7/2021 của Tổng Cục Hải quan.
 
    Ngày 27/7/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, quá trình phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân trong tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
 
 
 
 
.