Thái Bình: Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm loạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Thứ Ba, 06/07/2021, 12:12 [GMT+7]
    Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm loạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; bí thư, chủ tịch các huyện ủy, thành ủy…
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Thị Liễu Lập, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư. Theo đó yêu cầu công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là trách nhiệm và nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Kết luận tại Hội nghị đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư. Các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ các nội dung nêu trong Chỉ thị số 04-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị ở cấp mình, ngành mình và chỉ đạo, quán triệt thực hiện ở cấp dưới (Thời gian hoàn thành trong quý III/2021); báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
 
    Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp, Tài Chính, Cục Thi hành án dân sự, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thanh tra tỉnh rà soát, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến việc thu hồi, xử lý tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể trong việc truy nguyên, truy tìm, kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. 
 
    Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan liên quan thực hiện việc xác minh thông tin về tài khoản, tài sản và kịp thời áp dụng các biện pháp tạm giữ, kê biên, phong tỏa, xử lý tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong quá trình tố tụng và thi hành án dân sự.
 
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống tham nhũng; kịp thời thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các vi phạm, kết quả xử lý vi phạm và kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh.
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch của Tỉnh ủy; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.
                                     Nguyễn Thị Khánh
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
 
.