Lào Cai: Tổ chức "Giải Báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" tỉnh lần thứ nhất năm 2021

Thứ Tư, 30/06/2021, 07:23 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Lào Cai vừa  ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 22/6/2021 về tổ chức Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng năm 2021. Đây là lần đầu tiên tỉnh Lào Cai tổ chức riêng Giải về chuyên đề “Báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ nhất năm 2021 song song cùng với Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng. 
 
    Đây cũng chính là một trong những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân và đồng thời tôn vinh, khuyến khích nhà báo, cơ quan thông tấn, báo chí, người viết báo trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay, nhất là về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Lao Cai
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Lào Cai
    Nội dung tuyên truyền, phản ánh gồm: 
 
    - Phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
    
    - Phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, lãng phí. 
 
    - Phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan dân cử, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. 
 
    - Phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những thành tựu, kết quả, những cách làm có hiệu quả của các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng đạo đức liêm chính. 
 
    - Phản ánh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch. 
 
    - Đề xuất những giải pháp, ý kiến hay để tổ chức thực hiện góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Cuộc thi được phát động và tổ chức từ 01/01/2021 đến ngày 30/12/2021. Lễ công bố và trao Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng năm 2021 sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng 03/02/2022. 
 
    Thông qua Giải “Báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị của Tỉnh ủy Lào Cai trong công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Trung ương tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, hiệu quả hơn”; nhằm từng bước xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
                                                              Hoàng Huy
                                                           (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.