Quảng Bình: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Bảy, 03/07/2021, 06:25 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình công tác số 08/CTr-TU, ngày 22/3/2021 về phòng, chống tham nhũng năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2395/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Quảng Bình. Theo đó, toàn tỉnh đã tổ chức 08 hội nghị quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng với hơn 700 lượt người tham dự; biên soạn, in ấn và cấp phát 8.100 cuốn bản tin tư pháp trong đó có nội dung phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn có nhiều tin, bài về công tác phòng, chống tham nhũng, tuyên truyền các văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng...
 
Hội nghị tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021 tại điểm cầu Quảng Bình
Hội nghị tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021 tại điểm cầu Quảng Bình
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động, công khai các nội quy, quy chế, quy hoạch, kế hoạch tài chính, sử dụng đất, đấu thầu, mua sắm tài sản công, công tác tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm và bố trí cán bộ, khen thưởng, kỷ luật... theo đúng quy định của pháp luật.
 
    Có 22/38 cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021, xác định 196 người hợp phải thực hiện chuyển đổi; đã chuyển đổi vị trí công tác cho 85 công chức và 02 công chức ở 19 cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngoài ra, đã thay đổi vị trí cho cán bộ quản lý cấp phòng 19 trường hợp. Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 31 trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 11 trường hợp diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý.
 
    Tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về việc kiểm soát tài sản thu nhập là 8.605 người, số người đã thực hiện kê khai là 8.600 người (đạt 99,94%);  có 05 người chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là do ốm dài ngày và đi học tập trung dài hạn; đã thực hiện công khai 8.600/8.600 bản kê khai tài sản, thu nhập (đạt 100%). Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong kỳ, đã thực hiện xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 14 cán bộ, đảng viên và đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách 14 cán bộ, đảng viên với nội dung kê khai không trung thực.
   
    Đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ; tiếp tục thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 6 tháng đầu năm 2021, có 05 trường hợp bị xử lý kỷ luật, kiểm điểm trách nhiệm, cụ thể: Xử lý kỷ luật theo hình thức cảnh cáo 01 trường hợp; khiển trách 02 trường hợp, kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 trường hợp; khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 01 trường hợp cấp phó của người đứng đầu.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Đoàn kiểm tra và đang tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng từ năm 2016 - 2020 đối với Huyện ủy Tuyên Hóa, Ban Quản lý Khu kinh tế và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Ủy ban kiểm tra các cấp đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 và đang tổ chức triển khai thực chương trình, kế hoạch đề ra. 
 
    Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 24 cuộc thanh tra hành chính, 107 cuộc thanh tra và kiểm tra chuyên ngành; phát hiện số tiền sai phạm hơn 4 tỷ 969 triệu đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi hơn 2 tỷ 598 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ 180 triệu đồng, tịch thu tài sản vi phạm hơn 920 triệu và kiến nghị khác hơn 270 triệu đồng. Qua thanh tra và kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng. 
 
    Các cơ quan tố tụng hai cấp đã điều tra và truy tố 02 vụ/04 bị can và đang điều tra 02 vụ/02 bị can với các tội danh về tham nhũng. Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 03 vụ/06 bị cáo và đã xét xử 02 vụ/05 bị cáo, còn 01 vụ/01 bị cáo chưa xét xử.
Võ Việt Hùng 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.