Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thứ Hai, 28/06/2021, 07:02 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng chủ trì, phối hợp đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính, cấp ủy các cấp thường xuyên rà soát, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương về an ninh, quốc phòng, thanh tra, tư pháp, kiểm sát, tòa án, thi hành án và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh; ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp (CCTP) đảm bảo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành. Đến nay, cơ bản các địa phương, cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2021.
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban quý I/2021 về công tác nội chính và PCTN; tổ chức thành công hội nghị tổng kết 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về lĩnh vực quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020.
 
 Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I/2021
Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I/2021
    Thường xuyên phối với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý đối với các vụ án, vụ việc trên địa bản tỉnh; nghiên cứu đánh giá, phân loại tổ chức với các cơ quan chuyên môn các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, rà soát các vụ việc nổi cộm, ưu tiên tham mưu, đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; tham dự tiếp công dân tại trụ sở Ban tiếp công dân của tỉnh 05 kỳ/33 lượt công dân và tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của Tỉnh ủy được 05 lượt/8 người; tiếp nhận 19 đơn do Thường trực Tỉnh ủy chuyển giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu xử lý; ban nhận được 03 đơn, chủ yếu các lĩnh vực về đất đai, chế độ chính sách, khiếu nại việc giải quyết đơn thư của các cơ quan chức năng khác … đã phân loại, xử lý theo đúng quy định. 
 
    Chủ trì xây dựng, phối hợp các cơ quan nội chính xây dựng và thẩm định trên 18 văn bản về công tác nội chính, PCTN và CCTP trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành; tiếp nhận, thẩm định, thẩm tra 31 hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thực hiện tốt các các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị: Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cao Bằng.
 
    Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiệm trọng, phức tạp dự luận xã hội quan tâm đảm bảo theo đúng quy định; đã thực hiện xong các kiến nghị của Đoàn công tác số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN kiến nghị xử lý đối với 02 vụ việc, 01 vụ án từ năm 2020…
 
    6 tháng cuối năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng, các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; các vụ việc Bí thư Tỉnh ủy giao tại buổi tiếp công dân; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021; chuẩn bị các điều kiện để tham mưu, phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ, theo quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương nắm tình hình, siết chặt kiểm tra, kiểm soát người nhập cảnh tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh Covid - 19 từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam.
Tạ Anh Hưng
.