Đà Nẵng: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực

Thứ Hai, 03/05/2021, 06:13 [GMT+7]
    Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 05/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Võ Công Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các đảng đoàn, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các sở, ban, ngành thuộc Thành ủy và UBND thành phố, đại diện lãnh đạo Vụ địa phương Ban Nội chính Trung ương.  
 
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 5 năm qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc đã ban hành hơn 1.000 văn bản; tổ chức 1.200 lớp tuyên truyền, với hơn 125.000 lượt người tham gia; tổ chức thực hiện 367 cuộc kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện 681 cuộc kiểm tra về công khai, minh bạch; chuyển đổi vị trí công tác cho 2.071 người/2.123 người phải chuyển đổi; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cho 41.142 người/41.152 người phải kê khai; tổ chức xác minh 118 trường hợp, xử lý kỷ luật 04 trường hợp; kiểm tra chế độ định mức 866 cuộc/872 đơn vị, qua đó ban hành mới 1.204 văn bản, sửa đổi, bổ sung 136 văn bản, bãi bỏ 311 văn bản; kiểm tra quy tắc ứng xử 783 đơn vị; xử lý trách nhiệm người đứng đầu 04 trường hợp; Ban Nội chính Thành ủy tham mưu tổ chức rà soát 783 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội… Từ năm 2016-2021, qua hoạt động thanh tra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Thanh tra thành phố và các quận, huyện đã chuyển 08 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý, qua đó đã khởi tố 05 vụ, không khởi tố 03 vụ; qua tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố của Thanh tra các cấp, Cơ quan điều tra đã khởi tố về nhóm tội tham nhũng 12 vụ án/32 bị can; Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã truy tố và chuyển Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý và xét xử sơ thẩm 07 vụ, với 28 bị cáo về tội phạm tham nhũng, đang tiếp tục điều tra 03vụ/03 bị can, tạm đình chỉ 02 vụ/01 bị can… 
 
    Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết quán triệt Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng Bí thư Thành ủy nhấn mạnh các cấp, các sở, ban, ngành, địa phương trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ; quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới.
 
    Cấp ủy Đảng thuộc Thành ủy phải xây dựng Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ. Gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, coi đây vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp để thực hiện tốt công tác này, đặc biệt là vai trò nêu gương, thực hiện văn hóa tiết kiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác đấu tranh PCTN; phải tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, có trọng tâm, trọng điểm. 
 
    Ban cán sự đảng UBND chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra và kiểm toán của Trung ương và địa phương. Giao Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện. Hằng năm, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán của Trung ương đối với thành phố. Tập trung rà soát, xử lý nghiêm các công trình dự án để chậm tiến độ gây lãng phí, tiêu cực, rà soát lại công tác quản lý, sử dụng nhà công sản gây lãng phí nguồn lực đất đai và nguồn nhân lực cho xã hội; khẩn trương rà soát các quy định về quản lý tài sản công; công khai thủ tục đấu thầu các dự án đầu tư theo quy định; tăng cường chuyển đổi vị trí công tác. Triển khai đúng tiến độ, yêu cầu về công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; công khai và kiểm soát có hiệu quả việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
 
    Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ; tập trung nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật một cách chặt chẽ để xử lý hiệu quả các vi phạm, tội phạm về tham nhũng, chức vụ theo hướng công khai, minh bạch để “không thể tham nhũng” và “không dám tham nhũng”.
 
    Tại Hội nghị, đã tổ chức công bố quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho 06 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. 
Huỳnh Văn Thắng
(Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng)
.