Nâng cao công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Thứ Sáu, 23/04/2021, 07:42 [GMT+7]
    Từ năm 2013-2020, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được quan tâm thực hiện và nâng lên rõ rệt. Các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và địa phương đã vào cuộc quyết liệt, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn được phát hiện, xử lý. Cùng với đó, là sự tích cực, chủ động áp dụng các biện pháp truy tìm, kê biên và xử lý tài sản, từ đó công tác thu hồi tài sản ngày càng hiệu quả hơn.
 
Hội thảo chuyên đề “Thu hồi tài sản tham nhũng” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức
Hội thảo chuyên đề “Thu hồi tài sản tham nhũng” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức
    Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát của thời gian trước năm 2013 trung bình chỉ đạt khoảng 10% trên tổng số phải thu hồi. Đến nay, kết quả này đã không ngừng được nâng cao, đạt hiệu quả cao hơn nhiều so với trước đây, kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước. Kết quả bình quân giai đoạn 2013-2020 đạt hơn 32%. Đặc biệt là năm 2019 và năm 2020, khi có sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo; Ban Chỉ đạo thành lập 05 Đoàn kiểm tra tại nhiều địa phương, bộ, ngành theo Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả thu hồi tài sản, từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn và chỉ đạo khắc phục. Riêng kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo năm 2020 thu hồi bằng 61% tổng số đã thu hồi được trước đây.
 
    Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về thu hồi tài sản, nhất là quy định về truy tìm, kê biên và xử lý tài sản gắn với việc xác định rõ trách nhiệm thực hiện, cơ chế phối hợp của các cơ quan thanh tra, kiểm toán, các cơ quan tiến hành tố tụng và THADS trong việc áp dụng các biện pháp theo luật định, nhằm ngăn chặn hiệu quả việc tẩu tán tài sản; xử lý kịp thời để sớm thu hồi tối đa giá trị tài sản, hạn chế thấp nhất thất thoát; đẩy mạnh hoạt động tương trợ tư pháp, sớm phát hiện và xử lý tài sản ở nước ngoài.
                                                                                        Mạnh Hùng
.