Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Tư, 28/04/2021, 17:23 [GMT+7]
    Sáng 28/4/2021, Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình công tác năm 2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực truyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động công tác thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng, giai đoạn 2021-2025. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thanh Hải; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương; cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương; tại 63 điểm cầu trực tuyến có đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo một số cấp ủy, cơ quan nội chính tại địa phương và gần 1.500 cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng.
 
    Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Theo đó, công tác nội chính Đảng đã góp phần giữ ổn định chính trị - xã hội; quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả quan trọng; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua đó, tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống"… Công tác cải cách tư pháp được quan tâm chỉ đạo đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động tư pháp tương đối đầy đủ, đồng bộ, cơ bản đã thể chế hóa được các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp được kiện toàn đã góp phần thực hiện tốt hơn trong việc bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hợp tác quốc tế về tư pháp, phòng, chống tham nhũng được mở rộng.
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
    Để có được những kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tạo cơ chế thống nhất, đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các bộ, ngành, địa phương trong việc bảo đảm an ninh trật tự; kế thừa, phát huy kết quả của quá trình đấu tranh phòng, chống tham nhũng, biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng…
 
    Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phổ biến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của ngành Nội chính Đảng. Ban Nội chính Trung ương đã đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chương trình. Trong đó, phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy những chủ trương, định hướng lớn và các giải pháp xử lý các vấn đề nổi cộm về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm, bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng “không dừng”, “không nghỉ”… ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
    Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát động thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn”. Từ năm 2015 đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã phát động 03 kế hoạch thi đua chuyên đề, qua các kế hoạch này, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã phát hiện, tham mưu xử lý 1.336 vụ việc, vụ án tham nhũng. Phát huy các kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, đợt phát động thi đua chuyên đề lần này đã được mở rộng thêm phạm vi sang nội dung “chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn” để đáp ứng yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ mới của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy. Đồng thời, thời gian thi đua lần này là 05 năm, dài hơn ba kế hoạch thi đua trước đây để bảo đảm việc xét thành tích thi đua cao theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, đồng thời, có đủ thời gian cần thiết để các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy thực hiện nội dung thi đua…
 
    Hội nghị đã ghi nhận 10 ý kiến tham luận của ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy liên quan đến những vấn đề đặt ra trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2025.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: (1) Tập trung làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và hoàn thiện thể chế, pháp luật về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (2) Tích cực, chủ động, sâu sát, kiên trì, quyết liệt, bản lĩnh trong tham mưu chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn để “không dám tham nhũng”; (3) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; (4) Chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị, thường trực cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để ban nội chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cán bộ, công chức, nhân viên ngành Nội chính Đảng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng cao hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đặng Phước
.