Tuyên Quang: Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện tham nhũng

Thứ Hai, 05/10/2020, 06:34 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Tuyên Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế theo quy định của Điều lệ Đảng, Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ quy định về xử lý người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức mình quản lý. Trong kỳ báo cáo, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành xem xét, xử lý trách nhiệm đối với 03 đảng viên là người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy: Na Hang, Chiêm Hóa ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 06 đảng viên, trong đó có 01 đảng viên là Chi ủy viên.
 
    Cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ nhằm phát hiện hành vi tham nhũng và các sai phạm về kinh tế; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Trong kỳ báo cáo, thông qua công tác thanh tra nội bộ, kiểm tra nội bộ đã phát hiện và chuyển Cơ quan điều tra để khởi tố điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật 01 vụ
 
    Nhằm thực hiện có hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, trong kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra, giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đối với 17 lượt cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 12 cấp ủy cơ sở và 20 cơ quan, sở, ngành của tỉnh. 
 
    Hằng năm, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai Chương trình kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra, giám sát một số chi bộ, đảng bộ trực thuộc về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cấp mình. Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuyển 01 vụ sang Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 30 tổ chức đảng và 1.520 đảng viên.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện 10 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng tại 48 cấp ủy, cơ quan, đơn vị, trong đó có 01 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
    Cơ quan thanh tra các cấp, các ngành đã tiến hành 5.332 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền trên 148.380 tỷ đồng, ban hành 4.803 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 43.969 tỷ đồng, chuyển 01 vụ sang cơ quan cảnh sát điều tra để giải quyết theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiến hành rà đoát, xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu mại, tố cáo kiến nghị, phản ánh; tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng.
 
    Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã tiếp nhận 31 tin báo có liên quan đến tham nhũng; đã khởi tố điều tra 13 vụ/30 bị can (trong đó: Khởi tố mới 11 vụ/26 bị can, án cũ 01 vụ/03 bị can, phục hồi điều tra 01 vụ/01 bị can) về các tội: tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; giả mạo trong công tác; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 12 vụ/29 bị can, 01 vụ/01 bị can đang tiếp tục điều tra. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 12 vụ/29 bị can. Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử 12vụ/29 bị can. 
                                                                                       Thanh Loan
.