Lào Cai: Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2020

Thứ Bảy, 03/10/2020, 06:29 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan khối nội chính tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng và ban hành 221 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp.
 
    Các cơ quan trong khối nội chính đã tích cực, chủ động thực hiện các văn bản của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng bộ các cấp; bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
 
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2020
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2020
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên các biện pháp phòng ngừa tham nhũng rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; triển khai, thực hiện tốt các chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện công tác cải cách tư pháp; các cơ quan nội chính và các cơ quan có liên quan của tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Cấp ủy huyện và tương đương kiểm tra đối với 28 tổ chức và 7 đảng viên; các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy huyện kiểm tra đối với 05 tổ chức. Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát 205 tổ chức và 473 đảng viên, có 124 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, việc kê khai tài sản theo quy định…
 
    Ban hành Quyết định số 1441-QĐ/TU ngày 20/02/2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai; Chương trình số13-CTr/BCĐCCTP, ngày 20/02/2020 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
 
    Cơ quan điều tra các cấp thụ lý điều tra 422 vụ/757 bị can, đã giải quyết 336 vụ/567 bị can. Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm hành chính 6.239 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 1.622 trường hợp, tạm giữ 2.595 phương tiện; xử phạt hành chính, phạt tiền 17 tỷ 981 triệu đồng. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 23 vụ, xử phạt số tiền 86,7 triệu đồng. 
 
    Viện kiểm sát hai cấp  thụ lý kiểm sát việc giải quyết 486 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 422 vụ/757 bị can, đạt 79%; xem xét quyết định truy tố 320 vụ/546 bị can, đã giải quyết 300 vụ/499 bị can, đạt 94%; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự sơ thẩm 341 vụ/579 bị cáo. Tòa án đã giải quyết 269 vụ/454 bị cáo; phúc thẩm 41 vụ/53 bị cáo; kiểm sát 498 trường hợp bắt, tạm giữ; kiểm sát tạm giam 783 trường hợp; kiểm sát thi hành án hình sự đối với 849 bị án.
 
    Tổng số án Toà án nhân dân hai cấp thụ lý 2.770 vụ, việc các loại; đã giải quyết 2.345 vụ, việc, còn 425 vụ, việc đều trong hạn luật định, đang nghiên cứu giải quyết; không có vụ, việc nào tồn đọng kéo dài quá thời hạn quy định của pháp luật.
 
    Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp thụ lý giải quyết 4.232 việc thi hành án dân sự, 585,52 tỷ đồng; ủy thác thi hành án 37 việc, với số tiền 51,99 tỷ đồng; giải quyết xong 3.015 việc, với số tiền 39,58 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 83,96% về việc và 12,35% về tiền so với số tiền có điều kiện thi hành; tiếp nhận 30 bản án, quyết định có nội dung theo dõi thi hành án hành chính, đã thi hành xong 20 việc.
 
    Thanh tra hành chính 94 cuộc đối với 265 đơn vị; đã ban hành 63 kết luận. Qua công tác thanh tra xác định có 49/265 đơn vị vi phạm với tổng sai phạm về tiền là 15,28 tỷ đồng, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 9,66 tỷ đồng. Thanh tra chuyên ngành 283 cuộc đối với 813 tổ chức và 3.204 cá nhân; phát hiện 512 tổ chức, cá nhân có vi phạm; đã ban hành 481 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 4,9 tỷ đồng, đã thu hồi 4,2 tỷ đồng. Công tác xử lý sau thanh tra đã được các cấp, các ngành và cơ quan thanh tra đã tăng cường các biện pháp đôn đốc, xử lý thu hồi sai phạm phát hiện qua thanh tra. Thanh tra tỉnh ban hành 31 kết luận thanh tra với số tiền phát hiện phải thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh là 9,6 tỷ đồng, đã thu hồi 9,55 tỷ đồng (đạt 99,4%). 
 
    Bí thư cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tổ chức tiếp, đối thoại, giải thích, hướng dẫn cho 2.405 lượt công dân với 3.028 người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; cấp ủy các cấp tiếp 175 buổi/ 425 lượt công dân. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 2.988 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý là 2.655 đơn; Trong đó có 651 đơn khiếu nại, 237 đơn tố cáo. Qua giải quyết đơn tố cáo đã chuyển cơ quan điều tra 01 vụ để xác minh, giải quyết theo quy định pháp luật.
                                              Ngọc Thúy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.