Lai Châu: Nâng cao lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Thứ Sáu, 30/10/2020, 07:12 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức Hội nghị quán triệt tới cán bộ chủ chốt của tỉnh, các cấp ủy, đảng, tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, lồng ghép với sinh hoạt chi bộ, biên soạn, phát hành tài liệu, duy trì chuyên trang, chuyên mục trên Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, duy trì việc tuyên truyền thông qua ngày pháp luật với 1.531 hội nghị, 90.139 lượt người tham gia. Qua công tác quán triệt đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; trong triển khai thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW. 
 
Các đại biểu dự hội nghị của Tỉnh ủy Lai Châu
Các đại biểu dự hội nghị của Tỉnh ủy Lai Châu
    Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 28/01/2016 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 141- KH/TU ngày 04/04/2018 bổ sung kế hoạch số 20-KH/TU ngày 28/01/2016 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm , nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thanh tra vụ việc, phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. Chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng, ban hành 16 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chỉ thị và các kế hoạch của Trung ương và của tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tăng cường thực hiện giám sát thường xuyên và nâng cao vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan báo chí trong việc phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng. 
 
    Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến bằng văn bản đối với 05 vụ án nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo xử lý những hành vi vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan chức năng chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 
                                                                                          Lê Hiếu
.