Bắc Ninh: Thực hiện 109 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 621 đơn vị

Thứ Năm, 29/10/2020, 14:18 [GMT+7]
    Trong 9 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ thanh tra kinh tế-xã hội; phòng chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
    Toàn tỉnh đã thực hiện 109 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 621 đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, đã kiến nghị xử lý về kinh tế gần 237 tỷ đồng và hơn 796 nghìn m2 đất (tăng hơn 65,6 nghìn tỷ đồng và hơn 792 nghìn m2 đất so với cùng kỳ năm 2019), kiến nghị xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm; yêu cầu chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước, nhằm ngăn ngừa, hạn chế tham nhũng, lãng phí; cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong thanh tra.
 
Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh Bắc Ninh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh Bắc Ninh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
    Triển khai 47 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, (trong đó, 15 cuộc kỳ trước chuyển sang, 32 cuộc triển khai trong kỳ báo cáo; theo kế hoạch 29 cuộc, đột xuất là 18 cuộc) tại 146 đơn vị. Kết quả, phát hiện sai phạm gần 229,4 tỷ đồng và hơn 796,6 nghìn m2 đất. Bên cạnh thanh tra hành chính, các sở, ngành đã tiến hành 62 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 475 đơn vị. Qua đó, kiến nghị xử lý hơn 7,4 tỷ đồng.
 
    Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành đồng bộ, quyết liệt, có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả. 9 tháng năm 2020, số lượt tiếp công dân, số vụ việc và số lượt đoàn đông người trên địa bàn tỉnh giảm, chất lượng và sự phối hợp trong giải quyết đơn thư được quan tâm nên đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm, giảm thiểu bức xúc của nhân dân.
 
    Đã tiếp 2.043 lượt công dân (giảm 530 lượt so với cùng kỳ năm 2019) với 1.623 vụ việc (giảm 372 vụ việc so với cùng kỳ); có 65 lượt đoàn đông người (giảm 8 lượt đoàn) với 721 người. Qua phân loại đã giải quyết 1.506 vụ; đang xem xét xử lý 117 vụ.
 
    Tiếp nhận 3.055 đơn, chủ yếu là đơn kiến nghị, phản ánh. Có 56 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết; đã giải quyết 22/31 vụ việc khiếu nại; 21/25 đơn tố cáo. Qua giải quyết, thu hồi về ngân sách Nhà nước 2,368 tỷ đồng; trả lại cho công dân 158m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 1 tập thể và 18 cá nhân.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, toàn diện. Các vụ việc, vụ án có liên quan đến tham nhũng được quan tâm chỉ đạo xử lý nghiêm túc, kịp thời. 9 tháng năm 2020, các đơn vị đã tiến hành 13 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiến nghị xử lý hơn 8,207 tỷ đồng.
 
    Những tháng cuối năm, ngành Thanh tra Bắc Ninh tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra theo đúng định hướng và kế hoạch đã được duyệt; triển khai thanh tra đột xuất, chuyên đề; nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác tiếp dân, chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh tại cơ sở; tăng cường phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
                                                                                Hương Giang
.