Thái Bình: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo quý III năm 2020

Thứ Hai, 12/10/2020, 07:10 [GMT+7]
    Quý III-2020, Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 1064-TB/TU, ngày 10/7/2020 tại Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; chỉ đạo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay; tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện các kiến nghị của thanh tra bộ, ngành, Kiểm toán Nhà nước tại các địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2019.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 05 văn bản chỉ đạo, triển khai về công tác phòng, chống tham nhũng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đã ban hành 14 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục triển khai, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, một số mặt đã có chuyển biến rõ nét, nhất là công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính được rà soát, đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết, việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” được thực hiện có hiệu quả; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được triển khai rộng rãi; công tác chỉ đạo, điều hành trên Mạng Văn phòng điện tử liên thông đạt kết quả tốt; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức được quan tâm thực hiện.  
 
    Quý III-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố mới 01 vụ/01 bị can, khởi tố bổ sung 01 bị can. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết 03 vụ/08 bị can, đã truy tố chuyển Tòa án. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình thụ lý 05 vụ/10 bị cáo; đã tiến hành xét xử sơ thẩm: 03 vụ/08 bị cáo, phúc thẩm: 01 vụ/01 bị cáo về các tội “Tham ô tài sản”’, đối với 03 bị cáo; tội “Nhận hối lộ” đối với 02 bị cáo; tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đối với 05 bị cáo.
 
    Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung giải quyết dứt điểm 02 vụ việc trong tổng số 05 vụ việc được rà soát theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP, ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; còn 03 vụ việc Tổ Công tác 363 của tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện phương án giải quyết trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tính đến ngày 31/7/2020, trên địa bàn tỉnh còn 26 vụ việc phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm.
 
    Đảng ủy Thanh tra tỉnh, cấp ủy huyện, sở, ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 04 cuộc thanh tra hành chính, 32 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 414 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế 9 tỷ 188 triệu đồng; quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 439,8 triệu đồng.
 
    Quý III - 2020, các cấp, các ngành tỉnh Thái Bình đã tiếp 860 lượt đoàn, với 2.297 lượt người tới các cơ quan chức năng phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 538 vụ việc; số đoàn đông người có 41 lượt đoàn, 942 lượt người  với 37 vụ việc; tiếp nhận, phân loại, xử lý 1.037 đơn, thư các loại.                                                             
Nguyễn Thị Khánh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.