Tuyên Quang: Củng cố tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 18/09/2020, 06:41 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy tỉnh Tuyên Quang thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn các cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Tăng cường quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết trong đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm cao trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Tuyên quang
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Tuyên Quang
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 833-QĐ/TU ngày 23/8/2018 về việc giao biên chế, số lượng đầu mối bên trong và số lượng cấp phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Ban Nội chính Tỉnh ủy được giao 12 biên chế, với 02 phòng trực thuộc, hiện nay có mặt 08/12 biên chế. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện việc điều động, sắp xếp lại cán bộ các phòng chuyên môn theo đúng chức năng, nhiệm vụ; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác được đầu tư bổ sung kịp thời. 100% cán bộ, công chức được tham gia các đợt tập huấn toàn quốc về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Hiện nay, 7/7 huyện, thành phố đã phân công đồng chí Bí thư trực tiếp phụ trách công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, Văn phòng cấp ủy là đầu mối tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
 
    Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Công an tỉnh với 09 đồng chí, do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Ban; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 07/07 biên chế; Thanh tra Công an tỉnh có 13 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 03 thanh tra viên chính và 03 thanh tra viên, có 12 đội; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu hiện có 04 đội và 27 cán bộ, chiến sỹ, trong đó có 10 điều tra viên, 07 cán bộ điều tra. Tại Công an các huyện, thành phố, hiện nay có 55 cán bộ trực tiếp làm công tác phòng chống tham nhũng được bố trí tại các đội: Đội tổng hợp, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành sáp nhập và kiện toàn một số đơn vị cấp phòng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Hiện có 08 đơn vị cấp phòng và 07 Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố, với 144/148 biên chế được giao. 
 
    Tòa án nhân dân tỉnh hiện có 03 Tòa, 03 phòng và 07 Tòa án nhân dân các huyện, thành phố, với 122/133 biên chế được giao, trong đó có 01 thẩm phán cao cấp, 21 thẩm phán trung cấp, 25 thẩm phán sơ cấp, 09 thẩm tra viên, 44 thư ký và 22 chuyên viên, công chức khác. 
 
    Thanh tra tỉnh hiện có 29/32 biên chế được giao, trong đó có 14 thanh tra viên chính, 13 thanh tra viên. Thanh tra các huyện, thành phố được bố trí từ 4 đến 5 thanh tra viên; trong đó có 02 huyện (Sơn Dương và Yên Sơn) tiến hành hợp nhất Thanh tra huyện với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra. 
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh hiện có 04 phòng chuyên môn, 07 Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, 41 chấp hành viên, 08 thẩm tra viên, 15 thư ký.
                                                                                    Mạnh Hùng
.