Đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong công tác thi hành án

Thứ Tư, 16/09/2020, 10:54 [GMT+7]
    Năm 2020, công tác thi hành án gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp nhưng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự, thi hành án hình sự, quản lý Nhà nước về theo dõi thi hành án hành chính cơ bản đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh.
 
    Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/7/2020, tổng số việc phải thi hành là 794.525 việc; thi hành xong 425.859 việc, đạt 65,94%. Tổng số tiền phải thi hành là trên 264.085 tỷ đồng; thi hành xong trên 41.554 tỷ đồng, đạt 26%. Đã đề nghị xét miễn, giảm 2.825 việc, với số tiền trên 23 tỷ đồng; được xét miễn, giảm 2.348 việc, tương ứng với số tiền trên 21 tỷ đồng. Về các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng, đã thi hành xong là 3.545 việc, thu được số tiền trên 26.272 tỷ đồng.
 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 14/9
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 14/9
    Về kết quả thi hành đối với các khoản bị chiếm đoạt trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Bộ Tư pháp cho biết, đã thi hành xong 2.584 việc có điều kiện thi hành, đạt 61,95%; thu được số tiền là trên 11.390 tỷ đồng, đạt 23,25%.
 
    Về áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế trong thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra 8.292 quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, tương ứng số tiền hơn 3.190 tỷ đồng; đã thực hiện cưỡng chế có huy động lực lượng đối với 3.074 trường hợp, giảm 1.299 trường hợp. Đối với công tác phối hợp thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự tại trại giam, trại tạm giam, đã thi hành xong 35.886 việc, thu được hơn 2.201 tỷ đồng. 
 
    Trong 10 tháng năm 2020, Bộ Tư pháp và các cơ quan thi hành án dân sự đã tiếp 8.121 lượt công dân; tiếp nhận 6.643 đơn khiếu nại, tố cáo, giảm 24% so với năm 2019; đã giải quyết xong 2.008 việc/2.232 việc thuộc thẩm quyền, đạt 89,96%. Về công tác bồi thường Nhà nước, đã giải quyết xong/kết thúc giải quyết bồi thường 14 vụ việc. 
 
    Bộ Tư pháp cũng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như kết quả THAHC vẫn đạt thấp so với yêu cầu; công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã được chú trọng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; ý thức chấp hành pháp luật của đương sự chưa cao, nhiều vụ việc, người phải thi hành án trốn tránh, chây ỳ, chống đối người thi hành công vụ, trong khi chế tài hành chính, hình sự chưa đủ mạnh để răn đe...
 
    Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan các cấp tiếp tục quan tâm, tăng cường giám sát theo thẩm quyền, theo chuyên đề đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, thi hành án hình sự; việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành các vụ án lớn, tham nhũng; đề nghị Quốc hội bố trí ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho việc triển khai các dự án đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, trụ sở làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự, nhất là các kho vật chứng.
 
    Đồng thời, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp tăng cường kiểm sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và tính khả thi khi thi hành án; kiểm sát chặt chẽ hoạt động thi hành án dân sự ngay từ giai đoạn thụ lý thi hành án; phối hợp với cơ quan chức năng kiên quyết lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng trốn tránh, chây ỳ, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án… 
                                                                                     Thu Hương
.