Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2018 đến nay

Thứ Tư, 16/09/2020, 10:24 [GMT+7]
    Chiều 15/9/2020, Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. 
     
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương; Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và đại diện một số ban, vụ, đơn vị chức năng thuộc 02 Cơ quan.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Từ năm 2018 đến nay việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt các nội dung đã cam kết trong Quy chế, đảm bảo đúng nguyên tắc, nội dung và phương pháp phối hợp trên tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cơ quan; hai bên đều thể hiện tinh thần tích cực hợp tác, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng...
 
    Tuy nhiên, công tác phối hợp vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục, như: cần trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc, thống nhất cách thức thực hiện để việc cung cấp thông tin thông suốt, đúng quy định, đúng đối tượng, an toàn, bảo mật về kết quả phòng, chống tham nhũng; phối hợp hiệu quả hơn trong công tác theo dõi kết quả giải quyết của cơ quan tố tụng liên quan đến những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật do Kiểm toán Nhà nước chuyển sang cơ quan điều tra; việc hướng dẫn Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy và Kiểm toán nhà nước khu vực xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua chưa thực hiện được theo Kế hoạch đề ra tại Hội nghị sơ kết năm 2018.
         
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương và Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước xác định: Tăng cường phối hợp triển khai thực hiện các Chương trình công tác hằng năm, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, trong đó tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; rà soát và thực hiện kiểm toán các chuyên đề, dự án theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo; Phối hợp trong công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, trong đó chú trọng đối với các kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm. Đặc biệt quan tâm theo dõi kết quả giải quyết của cơ quan tố tụng liên quan đến những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật do Kiểm toán Nhà nước chuyển sang cơ quan điều tra; Quan tâm hướng dẫn Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy và Kiểm toán Nhà nước khu vực thực hiện phối hợp trong công tác PCTN; Phối hợp thường xuyên hơn nữa giữa các đơn vị được giao làm đầu mối để tham mưu Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước trong việc lãnh đạo thực hiện Quy chế; phối hợp thống nhất định hướng thông tin, giúp việc tích cực cho đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện nghiên cứu đề tài, đề án về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo sơ kết, tổng kết một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, xây dựng Đề án kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng...
 
Đồng chí Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại Hội nghị
Tạ Anh Hưng
.