Yên Bái: Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng đạt kết quả tích cực

Thứ Tư, 16/09/2020, 08:00 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Yên Bái thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong nội bộ nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng trong địa phương, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị do mình quản lý. Qua công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ đã phát hiện, xử lý 01 công chức cấp xã vi phạm trong công tác chi trả tiền chính sách xã hội, đã xử lý kỷ luật buộc thôi việc.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Yên Bái
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Yên Bái
    Cấp ủy, ủy ban kiểm tra, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy các cấp đã chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong quản lý kinh tế, tài chính, tài sản. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện 14 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng đối với 65 tổ chức đảng, 289 đảng viên. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện 06 cuộc kiểm tra, nắm tình hình về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại 37 cấp ủy và các cơ quan, đơn vị. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã thực hiện lồng ghép 97 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng. Qua kiểm tra, giám sát phát hiện 01 vụ việc/09 đối tượng có hành vi sai phạm với số tiền 656.855.000 đồng; đã xử lý kỷ luật 09 cán bộ, đảng viên, thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm nộp ngân sách nhà nước.
 
    Công tác thanh tra được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng như: Quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng, thực hiện chính sách đối với người nghèo, học sinh dân tộc nội trú, bán trú... Qua công tác thanh tra đã phát hiện 01 vụ việc, 03 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 59.150.000 đồng. Đã tiến hành xử lý kỷ luật 03 cán bộ, đảng viên; thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 59.150.000 đồng.
 
    Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo phát hiện 02 vụ việc/07 đối tượng có hành vi sai phạm với số tiền 459.353.000 đồng và 54,8 m2 đất; đã xử lý thu hồi toàn bộ số tiền, diện tích đất sai phạm và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.
 
    Qua hoạt động nghiệp vụ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã phát hiện và khởi tố 08 vụ/16 đối tượng phạm tội về tham nhũng. Tổng số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng là 1.343.592.560 đồng; số tiền, tài sản đã thu hồi được trong giai đoạn điều tra 1.324.492.560 đồng; số tiền chưa thu hồi được là 19.100.000 đồng.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý giải quyết 10 vụ/26 bị can về tội tham nhũng. Trong giai đoạn truy tố không thu được tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Tòa án nhân dân hai cấp đã xét xử 12 vụ/35 bị cáo phạm tội tham nhũng. Trong giai đoạn xét xử đã thu số tiền 4.223.663.892 đồng.
                                                                                   Hồng Minh
.