Bạc Liêu thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong 9 tháng đầu năm 2019

Thứ Sáu, 11/10/2019, 07:17 [GMT+7]
    Ngay khi có Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII)  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW; rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kết hợp triển khai tiếp tục Luật Tố cáo năm 2018; thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc cho hơn 300 đại biểu tham dự với 600 đầu sách, tài liệu được phát hành, qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “Tham nhũng vặt” của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc và trong hoạt động công vụ; tổ chức tập huấn, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 24.674 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người dân
 
    Thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai 35/47 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 05 cuộc thanh tra đột xuất tại 40 địa phương, đơn vị; kết thúc 37 cuộc, ban hành kết luận 27 cuộc đối với 27 đơn vị, địa phương vi phạm với số tiền 42 tỷ 198 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 8 tỷ 832 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ thanh toán, chấn chỉnh, khắc phục 33 tỷ 327 triệu đồng; đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) 3 tỷ 727 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 08 cá nhân, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 17 tập thể và 38 cá nhân; chuyển Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 01 vụ. Thanh tra các sở, ngành đã tổ chức 316 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.082 tổ chức, cá nhân, qua đó phát hiện 504 tổ chức, cá nhân vi phạm; ban hành 440 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2 tỷ 745 triệu đồng; đã thu và nộp ngân sách được 2 tỷ 547 triệu đồng. 
 
    Cơ quan điều tra - Công an tỉnh đã khởi tố mới 01 vụ/01 bị can, kết thúc điều tra, đề nghị Viện kiểm sát truy tố 03 vụ/06 bị can liên quan đến tham nhũng. Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tổng số 05 tin, đã giải quyết 05 tin; thụ lý kiểm sát điều tra 04 vụ/07 bị can, đã kiểm sát việc kết thúc điều tra 03 vụ/06 bị can, đang giải quyết 01 vụ/01 bị can; thụ lý kiểm sát xét xử sơ thẩm 05 vụ/13 bị cáo; thụ lý kiểm sát xét xử phúc thẩm 02 vụ/02 bị cáo. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh xét xử 02 vụ án liên quan đến tham nhũng, cụ thể: Xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Ngân hàng Việt Á và tuyên án đối với Quách Lạc tù chung thân, Trần Thanh Hậu 26 năm tù, Trần Thanh Hoa 15 năm tù. Tòa án nhân dân thị xã Giá Rai đã xét xử bị cáo Nguyễn Duy Tân phạm tội “Tham ô tài sản” và tuyên phạt bị cáo 02 năm 06 tháng tù.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/BNCTU, ngày 25-5-2019 và Quyết định số 41-QĐ/BNCTU, ngày 25-5-2019 thành lập Tổ kiểm tra, hướng dẫn, nắm tình hình và đôn đốc thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại 08 cơ quan, tổ chức; xây dựng kế hoạch và làm việc với một số cơ quan, địa phương có liên quan đến sai phạm tiêu cực của một số cán bộ; ban hành 19 văn bản khác liên quan đến việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.
 
                                                                              Dương Mẫn Đạt
                                                                 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu)
.