Sự hội tụ "ý Đảng - lòng dân" trong cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ Nhật, 02/06/2024, 07:35 [GMT+7]
    Ngày 02/02/2023, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh ”của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phát hành. Cuốn sách đã hệ thống và tổng kết lại thành quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) của Việt Nam trong 10 năm qua; thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư về các vấn đề xây dựng Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, về PCTNTC. Đây là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, là cuốn “cẩm nang” để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác công tác đấu tranh PCTNTC ở nước ta. Sau một năm ra mắt, Cuốn sách luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Cuốn sách là sự hội tụ của “ý Đảng, lòng dân” trong cuộc đấu tranh PCTNTC ở nước ta hiện nay.

    1. Mục đích của đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong đảng và sự đồng thuận trong xã hội 

    Đồng chí tổng Bí thư khẳng định: “Mục tiêu của công tác PCTNTC là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước. Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ”, như có người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu”(1).    

    Đây là những định hướng lớn, là nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo trong đấu tranh PCTNTC. Đồng thời, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tổng kết thực tiễn với phát triển lý luận; luôn bám sát thực tiễn, giải đáp những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, phản ánh được tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thể hiện “sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân”(2). Do đó, để Đảng ta mạnh hơn, nước ta mạnh hơn, xây dựng được đội ngũ cán bộ có đức, có tài, có tâm, có tầm, phụng sự tổ quốc, phục vụ Nhân dân “chúng ta phải làm và kiên quyết làm, làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”(3).

    Tổng Bí thư chỉ rõ: “Nguyên nhân sâu xa của tham nhũng là do chủ nghĩa cá nhân, do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao. Vì vậy, phải  chấn chỉnh, uốn nắn từ suy nghĩ, nhận thức mới có thể phòng, chống từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc tình trạng tham nhũng”(4). Thực tiễn cho thấy, một số cán bộ bị phát hiện, xử lý do tham nhũng, tiêu cực là những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không giữ được niềm tin của Đảng và Nhân dân, niềm mong đợi, kỳ vọng của tổ chức; họ đã bất chấp tất cả để mưu cầu lợi ích cho cá nhân; có những hành vi, việc làm trái với lương tâm, trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt và kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, làm giảm sức chiến đấu của tổ chức. 

Các đại biểu dự Lễ ra mắt Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các đại biểu dự Lễ ra mắt Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh Đặng Phước)

    Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “phải động viên quần chúng, phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia thì mới chắc chắn thành công”(5), Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Sức mạnh và động lực to lớn của cuộc đấu tranh PCTNTC là sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân và cả hệ thống chính trị... Nếu không dựa vào dân thì cuộc đấu tranh PCTNTC khó có thể thành công”(6). Bởi vì, “Mục tiêu của công tác PCTNTC là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước”(7), tạo “sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân”(8).

    2. “Kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” là quyết tâm chính trị của đảng, là nguyện vọng của nhân dân

    Quán triệt quan điểm Đại hội XIII của Đảng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa vối chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ những hành vi tham nhũng, lãng phí và bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí”(9), đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Phải tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, làm cho Đảng ta và hệ thống chính trị thật trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân”(10).

    Với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tổng Bí thư khẳng định: “Đấu tranh PCTN không được chủ quan, nóng vội, thỏa mãn; không được né tránh, cầm chừng, không “ngừng”, không “nghỉ”, thiếu quyết liệt; vừa phải kiên quyết phát hiện, xử lý tham nhũng, vừa phải kiên trì giáo dục, quản lý, ngăn ngừa không để xảy ra tham nhũng”(11); các cấp, các ngành và toàn dân phải vào cuộc quyết liệt trên tinh thần: “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”; “phải đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Đảng lên trên hết”(12)

    Quyết tâm chính trị của Đảng được triển khai đồng bộ, quyết liệt trong thực tế, “cán bộ cố ý làm trái, dính líu, bao che cho sai phạm, cản trở quá trình điều tra, xử lý thì phải kịp thời thay thế, xử lý nghiêm, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả”(13); “công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành kiên quyết, không khoan nhượng, không nương nhẹ, không làm oan, không bỏ lọt tội phạm, rất nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình; hầu hết các đối tượng bị xử lý đều nhận thức rõ sai phạm của mình, tâm phục khẩu phục, ăn năn, hối lỗi, xin lỗi Đảng, Nhà nước; có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa mạnh mẽ, được dư luận, nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, tạo bước đột phá trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng”(14)

    Giai đoạn từ năm 2012-2022, sau 10 năm triển khai thực hiện công tác PCTNTC,  cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng; đã kỷ luật 170 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý, trong đó có 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; 29 Ủy viên trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương; 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay đã thi hành kỷ luật 50 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý (cao hơn gấp 4 lần so với nhiệm kỳ khóa XI và bằng gần một nửa số cán bộ cấp cao bị xử lý của nhiệm kỳ khóa XII), trong đó có 8 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương, 20 sĩ quan cấp tướng. Các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm gần 16.000 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế với hơn 30.300 bị cáo. Riêng Ban Chỉ đạo Trung ương về  PCTNTC đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo gần 1.000 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ; trong đó, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 313 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 120 vụ án, 1.083 bị cáo, trong đó có 37 cán bộ diện Trung ương quản lý, bị xử lý hình sự (1 Ủy viên Bộ Chính trị, 10 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 6 Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng, 13 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang...). Qua công tác thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân sai phạm; kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 975 nghìn tỷ đồng, gần 76 nghìn ha đất; chuyển Cơ quan điều tra gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật(15).

    3. Đảng lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nhân dân đồng tình, ủng hộ 

    Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải “thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm; phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”, một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để “không dám tham nhũng” và một cơ chế bảo đảm để “không cần tham nhũng”(16). Thực  hiện tư tưởng chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh, tạo hiệu quả rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và PCTNTC. Để từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng, tiêu cực”, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan tham mưu của Đảng đã ban hành hơn 250 văn bản về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và PCTNTC; Quốc hội ban hành hơn 300 luật, pháp lệnh, nghị quyết; Chính phủ, thủ tướng Chính phủ ban hành hơn 2.600 nghị định, quyết định, chỉ thị; cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương ban hành hơn 45.000 văn bản; các bộ, ngành, địa phương ban hành gần 100.000 văn bản để cụ thể hóa, hướng dẫn thi hành, tổ chức thực hiện công tác PCTNTC(17); tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; về bố trí công tác đối với cán bộ bị xử lý kỷ luật; về chủ trương phân loại, xử lý tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm liên quan tham nhũng, tiêu cực.

    Nhiều quy định đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả ngay sau khi vừa ban hành, được sự đón nhận, đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân. Nội dung Cuốn sách cũng chỉ ra các vấn đề có tính nguyên tắc trong nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh chống tham nhũng. Đồng chí tổng Bí thư nhấn mạnh: “Công tác đấu tranh PCTN đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế”(18). Trong phát hiện, xử lý luôn quán triệt nguyên tắc: Có vụ việc thì phải xác minh làm rõ; tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó; xử lý cả hành vi tham nhũng và hành vi dung túng, bao che cho tham nhũng; can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng. Có dấu hiệu phạm tội thì phải khởi tố, điều tra; kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật; vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 

    Tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính của Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự. Kỷ luật của Đảng thực hiện trước, tạo tiền đề để xử lý kỷ luật hành chính của Nhà nước, của đoàn thể và xử lý hình sự. Việc xử lý phải lấy giáo dục, răn đe, phòng ngừa làm chính, kết hợp giữa trừng trị với khoan hồng; đồng thời, bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung.

    Cuốn sách còn là định hướng lớn để “xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể” tham nhũng, tiêu cực; một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để “không dám” tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính để “không muốn” tham nhũng, tiêu cực; và một cơ chế bảo đảm để “không cần” tham nhũng, tiêu cực”(19). Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chú trọng cả phòng và chống, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác PCTN, củng cố niềm tin của nhân dân”(20) gắn với “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, qua đó, cảnh tỉnh, răn đe để không ai dám tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng”(21) để phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng hiệu quả.

    Với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đấu tranh PCTN đã trở thành phong trào, thành xu thế không thể đảo ngược, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao, bạn bè quốc tế ghi nhận”(22). Do đó, mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên vừa phải chủ động phòng và đấu tranh chống tham nhũng “vừa phải cảnh giác, đấu tranh với những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng đấu tranh PCTNTC để  kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta”(23). Đồng thời, đặt ra yêu cầu rất cao đối với mọi “cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, liêm chính, gương mẫu đi đầu trong PCTNTtC”(24). Vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm, và kiên quyết làm.

    Kỷ luật một vài người để cứu muôn người; và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới theo tinh thần Bác Hồ đã dạy: “Cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây”, thể hiện sự quyết liệt nhưng cũng đầy tính nhân văn trong phòng và đấu tranh chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư; để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, cuốn sách về chống tham nhũng, tiêu cực luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các chính khách, học giả, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

    4. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tiếp tục phát huy truyền thống, toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

    Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực là một minh chứng thể hiện sự kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam, của người đứng đầu Đảng về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, về phòng và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, định hướng cho mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải gương mẫu rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để “tránh tình trạng: “Chân mình còn lấm bê bê/Lại cầm bó đuốc đi rê chân người”; “thượng bất chính, hạ tắc loạn!”; “Cấp trên ở chẳng chính ngôi/Cho nên ở dưới chúng tôi hỗn hào!”(25), làm cho “mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải gương mẫu, đi đầu, có sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong đấu tranh PCTN”(26). Đồng thời, phải “gắn công tác PCTNTC với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh PCTNTC”(27); tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC, xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân là những tâm huyết, quyết tâm cũng như những gợi mở, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư trong  đấu tranh PCTNTC để “tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”(28).

    Tổng Bí thư chỉ rõ, cần “tổng kết việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục về PCTNTC, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội”(29). Đây là nội dung rất quan trọng, thiết thực nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội về công tác đấu tranh PCTNTC để phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy vai trò, tiềm năng, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và khuyến khích, bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”; có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ,... không còn uy tín đối với nhân dân”.

    Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đảng phải luôn luôn dựa vào nhân dân, lắng nghe nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm và làm cho bằng được; ngược lại, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Việc gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm. Cán bộ, đảng viên, trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng, tiêu cực”(30)

    5. Nội dung cuốn sách là cơ sở để đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của đảng ở nước ta hiện nay 

    Toàn bộ nội dung trong Cuốn sách của tổng Bí thư đã chỉ rõ: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng đặt ra; từ vị thế, uy tín của Đảng trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng; từ đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng trong sạch, vững mạnh, đủ sức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang. Đấu tranh PCTNTC là góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giữ vững, củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, cần “chú trọng cả phòng và chống, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác PCTN, củng cố niềm tin của nhân dân”(31). Đồng thời, “kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu muốn lợi dụng cuộc đấu tranh PCTN để chia rẽ nội bộ,  nói xấu, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ ta”(32).

    Quyết tâm PCTNTC cũng là để thực hiện có hiệu quả, chất lượng mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; để
Đảng xứng đáng với trọng trách lịch sử mà giai cấp, dân tộc, nhân dân giao phó. Cuốn sách của Tổng Bí thư tiếp tục khẳng định: “Mục tiêu của công tác PCTNTC là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước. Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”
(33), là sự hội tụ của “ý Đảng - lòng dân”, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, “lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc làm điểm tương đồng”(34), xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

    (1) Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. CTQGST, H.2023, tr.14.
    (2) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.28.
    (3) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.28.
    (4) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.19.
    (5)Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. CTQGST,H.2011,t.7,tr.362.
    (6) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.21.
    (7) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.14.
    (8) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.79.
    (9) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQGST, H.2021, t.2, tr.250-251.
    (10) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.43.
    (11) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.104.
    (12) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.187.
    (13) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.187.
    (14) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.93.
    (15) Phát biểu của tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác PCTNTC, https://vtv.vn/chinh-tri/toan-van-phat-bieu-cua-tongbi-thu-tai-hoi-nghi-tong-ket-10-nam-cong-tacp h o n g - c h o n g - t h a m - n h u n g - t i e u - c u c -20220630171345807.htm
    (16) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.104.
    (17) Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác PCTNTC, https://vtv.vn/ chinh-tri/toan-van-phat-bieu-cua-tongbi-thu-tai-hoi-nghi-tong-ket-10-nam-cong-tac-phongc h o n g - t h a m - n h u n g - t i e u - c u c -
20220630171345807.htm
    (18) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.91.
    (19) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.37.
    (20) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.58.
    (21) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.47.
    (22) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.13.
    (23) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.37.
    (24) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.46.
    (25) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.45.
    (26) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.78.
    (27) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.40.
    (28) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nxb. CTQGST, H.2023, tr.139.
    (29) Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.34.
    (30) Nguyễn Phú trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.136.
    (31) Nguyễn Phú trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.58.
    (32) Nguyễn Phú trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.78.
    (33) Nguyễn Phú trọng: Tài liệu đã dẫn, tr.14.
    (34) Đảng Cộng sản Việt Nam: “Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị trung ương tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”, Văn kiện Hội nghị lầm thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb. CTQGST, H.2023, tr.178.

TS. Nguyễn Đình Tương
(Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)

.