Trà Vinh: Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023

Thứ Ba, 16/01/2024, 06:01 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Trà Vinh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, đề ra chương trình công tác năm 2024. Đồng chí Kim Ngọc Thái, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là góp phần tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Trong năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 03 vụ án, trong đó đã xét xử xong 01 vụ án và đưa ra khỏi diện theo dõi. Chỉ đạo triển khai và kết thúc 07 Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo theo chương trình kiểm tra của Ban Chỉ đạo. 
 
    Cơ quan điều tra thụ lý 08 vụ có dấu hiệu tội phạm. Đã khởi tố 07 vụ/16 bị can phạm tội “Tham ô tài sản” và tội “Giả mạo trong công tác”, trong đó truy tố 04 vụ/10 bị can về “Tham ô tài sản”, xét xử 02 vụ/08 bị cáo tội “Tham ô tài sản”, còn 03 vụ đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Tài sản tham nhũng đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước với số tiền 1.904.479.131 đồng đối với các vụ án đã khởi tố, xét xử.
 
    Phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất 05 vụ việc phục vụ Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Kết quả, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức tiếp 01 cuộc, 01 công dân; Bí thư Tỉnh ủy tiếp 13 cuộc với 13 công dân; Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp công dân tại cơ quan 11 cuộc, 11 công dân; tham dự tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh 06 cuộc, 29 công dân. Xử lý 68/68 đơn do Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận của công dân đúng quy định. 
 
    Công tác cải cách tư pháp cũng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao, chặt chẽ và đồng bộ hơn. Các cơ quan tư pháp tiếp tục được kiện toàn, cũng cố đảm bảo về số lượng và chất lượng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp ngày càng hiệu quả hơn. 
 
Đồng chí Kim Ngọc Thái phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Kim Ngọc Thái phát biểu kết luận Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác nội chính, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023.
 
    Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương: (1) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực an ninh, trật tự. Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, nhất là tình hình bên ngoài tác động vào địa bàn, không để bị động, bất ngờ. (2) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; tăng cường triển khai, quán triệt, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; gắn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. (3) Đối với công tác cải cách tư pháp, tiếp tục lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo về Chiến lược cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp của Trung ương và Tỉnh ủy.  Tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án tồn đọng, kéo dài, hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm trong hoạt động tư pháp và không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tổ chức kiểm tra, giám sát và sơ tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo kế hoạch. (4) Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan nội chính với các ngành, địa phương. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
                                                                      Lê Thị Thùy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh)
.