Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Thứ Hai, 15/01/2024, 10:15 [GMT+7]
    Trong 3 năm (từ năm 2020-2023), thực hiện quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư gửi đến cấp ủy tỉnh, nhất là các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác tiếp công dân và bảo đảm tiến độ xử lý các vấn đề nổi cộm của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
    Ban Nội chính và Văn phòng Tỉnh ủy đã thống nhất cách tiếp nhận và giải quyết các đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy kịp thời, chính xác, bảo đảm đúng quy trình và thời gian theo quy định; thủ tục xử lý đơn, thư bảo đảm tính minh bạch, công khai và bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ và quyền lợi chính đáng của người dân.
 
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư của Ban Nội chính và Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư của Ban Nội chính và Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp
    Trong năm, Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp nhận gần 1.800 đơn,thư gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy; tham mưu ban hành 110 văn bản thông báo với gần 1.800 vụ việc về truyền đạt ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy về việc cho ý kiến các nội dung đơn, thư. 
 
    Tính từ năm 2020 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn, thư gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy do Văn phòng Tỉnh ủy chuyển đến. Qua nghiên cứu, đã đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng xem xét giải quyết hơn 613 đơn; hướng dẫn đương sự 425 đơn; xếp lưu 966 đơn.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ngành thường xuyên tham mưu tiếp công dân, xử lý đơn, thư do Thường trực Tỉnh ủy giao, kết quả, đã tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp 8 kỳ, 63 lượt, hơn 120 người, ban hành 63 thông báo chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền rà soát, giải quyết khiếu nại của công dân. Đồng thời, phối hợp với các ngành kiểm tra, rà soát 62/63 vụ việc, mời 42 lượt công dân đến để thông báo kết quả tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (trong đó, có 12 vụ người dân thống nhất kết quả kiểm tra, rà soát); phối hợp các ngành và Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, qua đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì chỉ đạo giải quyết dứt điểm 12 vụ việc.
 
    Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xử lý đơn, thư và tiếp công dân. Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc theo hướng chuyên nghiệp, chuẩn hóa, hiện đại hóa; phát huy tinh thần tự giác, chủ động sáng tạo của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng tham mưu văn bản trình các cuộc họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các quy trình trong công tác phối hợp để phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả cao.
Nguyễn Hiên
.