Cao Bằng: Tổng kết công tác nội chính năm 2023

Thứ Sáu, 12/01/2024, 18:35 [GMT+7]
    Ngày 11/01/2024, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 và giao ban khối Nội chính Quý IV năm 2023. Các đồng chí: Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đạt kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh và các cơ quan khối nội chính đã có nhiều phương án, kế hoạch tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ. Công tác quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp được tập trung giải quyết, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp; tham mưu đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị được 08 cuộc với 15 công dân; tiếp nhận, xử lý 146/147 đơn. 
 
Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 03 vụ án, 03 vụ việc, đưa ra khỏi diện theo dõi 01 vụ án, đề xuất đưa 01 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức 02 phiên họp và 05 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; tổ chức 01 Hội nghị tập huấn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho lãnh đạo chủ chốt, cán bộ giúp việc các huyện, thành phố, các ban, ngành của tỉnh với 160 đại biểu tham dự; tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Đảng ủy Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
    Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Năm 2023, kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cải cách tư pháp tại  01 cơ quan tư pháp cấp tỉnh và 01 huyện; xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một số nơi chưa đạt hiệu quả cao; công tác dự báo, nắm tình hình cơ sở của một số cơ quan chưa sát, chưa kịp thời; công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư, phản ánh của công dân tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm; việc phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cấp, các ngành có lúc, có việc chưa chặt chẽ…
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương ngành Nội chính Đảng của tỉnh đã nỗ lực triển khai hiệu quả công tác nội chính năm 2023, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023.
 
    Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Nội chính Đảng tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Làm tốt công tác dự báo nắm tình hình, duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên Phòng trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2024. 
 
    Đồng thời, chủ động nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp về công tác kiểm tra, giám sát; đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh theo dõi, chỉ đạo một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; làm tốt nhiệm vụ tiếp nhận, tham mưu đối thoại người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân và xử lý đơn, thư của công dân; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ việc, vấn đề nổi lên về nội chính và hoạt động của các cơ quan tư pháp; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ công chức, đảng viên; xây dựng, tạo niềm tin của nhân dân với các cấp ủy Đảng. 
       Triệu Thị Mai
                                                                          (Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng)
 
.