Quảng Ngãi: Triển khai công tác nội chính Đảng năm 2024

Thứ Hai, 15/01/2024, 19:48 [GMT+7]
    Ngày 15/01/2024, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lương Kim Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban và các đồng chí phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.  
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng và cả hệ thống chính trị, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự; hoàn thành công tác diễn tập khu vực phòng thủ ở các cấp. Các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật được triển khai đồng bộ; kịp thời phát hiện các vụ việc phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan tư pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, công tác cải cách tư pháp có nhiều đổi mới... 
 
Đồng chí Lương Kim Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lương Kim Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã, chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, như: Tham mưu ban hành nhiều văn bản đúng tiến độ, có chất lượng tốt, tham mưu cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, quan điểm về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; Tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Nội chính Đảng năm 2023, tạo bước tiến mới về nhận thức, lý luận, thực tiễn trong đội ngũ tham mưu công tác Nội chính Đảng; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của 02 Ban Chỉ đạo; thể hiện rõ bản lĩnh, quyết liệt, "đúng vai, thuộc bài" trong tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý được nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các đồng chí thành viên của Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cá nhân và tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 18 cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
    Các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị tập trung vào đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các giải pháp giải quyết về tình hình an ninh trật tự tại một số lĩnh vực còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là vụ việc liên quan đến tranh chấp khiếu kiện về đất lâm nghiệp trên địa bàn; vấn đề cảnh báo của EC về khai thác IUU, tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài; công tác kiểm sát giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, tiêu cực; việc giám định, công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự phục vụ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đề nghị các cơ quan nội chính và các cơ quan liên quan trong thời gian tới thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Khẩn trương tham mưu các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của 02 Ban Chỉ đạo. (2) Tiếp tục quán triệt, triển khai triển khai có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác Nội chính Đảng. (3) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng: Tiếp tục rà soát, tham mưu đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. (4) Tăng cường phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.  
                                                                               Mỹ Ngọc
                                                               (Ban Nội chính Trung ương)
.