Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023

Thứ Hai, 20/11/2023, 15:02 [GMT+7]

    Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023. Dự Lớp bồi dưỡng có đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; hơn 200 học viên là đại diện lãnh đạo và cán bộ tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng
    Tại Lớp bồi dưỡng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt 03 chuyên đề gồm: (1) Những vấn đề cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (2) Những vấn đề cơ bản về công tác nội chính và cải cách tư pháp; (3) Công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đây là những chuyên đề hết sức cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giúp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ; các đồng chí học viên được cung cấp nhiều thông tin quan trọng, là cơ hội để nâng cao kiến thức nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm chuyên môn; cập nhật, bổ sung những quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân…
 
Đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Lớp bồi dưỡng
Đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Lớp bồi dưỡng
    Phát biểu bế mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâmlãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng. Đồng chí yêu cầu các học viên sau lớp bồi dưỡng, tiếp tục nghiên cứu tài liệu, văn bản, tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền,cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, trên cơ sở đó vận dụng hiệu quả trong công việc chuyên môn.
   Bích Hạnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.