Hà Giang: Giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng năm 2023

Thứ Sáu, 13/10/2023, 05:52 [GMT+7]
    Sáng ngày 11/10/2023, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí Thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; tham dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính tỉnh và Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 9 tháng năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Hà Giang có chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; đầu tư công; quản lý ngân sách; công tác cán bộ... Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã ban hành 57 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo 7 vụ án, đến nay các cơ quan chức năng đã giải quyết xong 6 vụ án và đưa ra khỏi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo giải quyết 08 vụ án tham nhũng, tiêu cực, các cơ quan chức năng đã giải quyết xong và đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 03 vụ án, hiện đang theo dõi, chỉ đạo 02 vụ án, 03 vụ việc. 
 
    Tình hình biên giới, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định; các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xác minh, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật và hoạt động của các tà đạo, đạo lạ; công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết kịp thời, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.
 
 Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí Thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí Thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại Hội nghị
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; từ đó đề xuất các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm như: Nhận định, dự báo đúng các vấn đề nảy sinh về an ninh trật tự khi số lao động ngoài tỉnh về địa phương dịp nghỉ tết nguyên đán; việc quản lý xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm; những vấn đề phát sinh đơn thư; công tác phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc, công tác giám định, định giá tài sản; công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các cơ quan trong khối nội chính 9 tháng qua. Đồng chí đề nghị các địa phương, các Ban xây dựng Đảng của tỉnh, các cơ quan, đơn vị khối nội chính cần phối hợp tăng cường quản lý chặt chẽ vùng trời, biên giới, nội địa; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo vệ vững chắc an ninh Quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng; tiếp tục chỉ đạo nâng cao công tác quản lý Nhà nước đối với hội quần chúng, hội đặc thù; thực hiện nghiêm, hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Phiên họp thứ 24 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc; tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, trên quan điểm là phòng ngừa từ sớm từ xa; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, ngăn chặn tà đạo, đạo lạ; tập trung cho quản lý ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; tập trung tấn công chấn áp các loại tội phạm; quản lý người nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ; đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; phối hợp thực hiện, định hướng chỉ đạo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh đấu tranh với các luận điệu sai trái, lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá Đảng và Nhà nước.
Nguyễn Văn Luật 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang)
.